11 okt 2017 20:43

11 okt 2017 20:43

Kontroll av ljudnivåer på uteställen i Skövde

MILJÖ: Tillsyn av Miljösamverkan östra Skaraborg

Krogar och andra uteställen i Skövde har dålig kontroll över att ljudnivåerna.
Det visar tillsyner som Miljösamverkan östra Skaraborg har gjort.

Under tre veckor i september besökte Miljösamverkan östra Skaraborg åtta verksamheter i Skaraborg, varav sju i Skövde, som arrangerar musikevenemang för allmänheten. Man kontrollerade där hur de arbetade för att förhindra att deras verksamhet orsakar störningar eller hälsoproblem på grund av höga ljudnivåer.

Bland annat gick man igenom kunskap hos personalen, upprättade rutiner, mätningar av ljudnivån, kontroll av ljudanläggning, information om befintlig mätutrustning och skyddsåtgärder.

Det visade sig att flertalet av verksamheterna hade dålig kontroll över att ljudnivåerna inte överskred de riktvärden som finns och de flesta saknade rutiner att mäta ljudnivån regelbundet.

Vid sju av de åtta verksamheterna fanns brister i arbetet.

Under tre veckor i september besökte Miljösamverkan östra Skaraborg åtta verksamheter i Skaraborg, varav sju i Skövde, som arrangerar musikevenemang för allmänheten. Man kontrollerade där hur de arbetade för att förhindra att deras verksamhet orsakar störningar eller hälsoproblem på grund av höga ljudnivåer.

Bland annat gick man igenom kunskap hos personalen, upprättade rutiner, mätningar av ljudnivån, kontroll av ljudanläggning, information om befintlig mätutrustning och skyddsåtgärder.

Det visade sig att flertalet av verksamheterna hade dålig kontroll över att ljudnivåerna inte överskred de riktvärden som finns och de flesta saknade rutiner att mäta ljudnivån regelbundet.

Vid sju av de åtta verksamheterna fanns brister i arbetet.