11 okt 2017 18:16

11 okt 2017 18:17

Ska göra tillsyn i bostäder på eget initiativ

SKARABORG: Miljönämnden har tagit fram ny strategi

Tidigare har Miljösamverkan östra Skaraborg bara gjort bostadstillsyner efter att det inkommit klagomål.
Nu ska man göra det även på egna initiativ.
– Vi vill vara proaktiva kring det här, säger Ulf Eriksson (C), ordförande i miljönämnden.

Tillsyner i bostäder i flerbostadshus bygger i dag på att miljönämnden östra Skaraborg får in ett formellt klagomål som medborgare lämnar. Det vill säga att när ett klagomål lämnas in så görs en utredning. Vid utredningen kontrolleras inomhusmiljön i den bostad som klagomålet gäller. I de fall där nämnden konstaterar risk för olägenhet ställer nämnden krav på fastighetsägaren att utreda och åtgärda eventuella brister.

Hyresrätter

Men nu ska man få möjlighet att agera mer på eget bevåg. Miljönämnden har nämligen beslutat att anta en strategi för bostadstillsyn i flerbostadshus på nämndens eget initiativ.

– Vi vill vara proaktiva kring det här, säger Ulf Eriksson.

Är det så att det i stor utsträckning finns problem som inte anmäls?

– Hur vanligt det är vet vi inte, det får visa sig. Men vi tror att det kan vara så. När tillgången på bostäder är begränsad som nu kan det vara så att problemet ökar.

Strategin gäller i nuläget hyresrätter men i framtiden kan den komma att gälla även bostadsrätter.

– Det här har gjorts i andra kommuner med positivt resultat, konstaterar Eriksson.

– Vi får se hur väl det faller ut hos oss. Hur ofta och hur täta tillsyner det rör sig om får tiden också utvisa.

Remissvaren kring strategin, från bland annat Fastighetsägarna GFR, har varit positiva.

Tillsyner i bostäder i flerbostadshus bygger i dag på att miljönämnden östra Skaraborg får in ett formellt klagomål som medborgare lämnar. Det vill säga att när ett klagomål lämnas in så görs en utredning. Vid utredningen kontrolleras inomhusmiljön i den bostad som klagomålet gäller. I de fall där nämnden konstaterar risk för olägenhet ställer nämnden krav på fastighetsägaren att utreda och åtgärda eventuella brister.

Hyresrätter

Men nu ska man få möjlighet att agera mer på eget bevåg. Miljönämnden har nämligen beslutat att anta en strategi för bostadstillsyn i flerbostadshus på nämndens eget initiativ.

– Vi vill vara proaktiva kring det här, säger Ulf Eriksson.

Är det så att det i stor utsträckning finns problem som inte anmäls?

– Hur vanligt det är vet vi inte, det får visa sig. Men vi tror att det kan vara så. När tillgången på bostäder är begränsad som nu kan det vara så att problemet ökar.

Strategin gäller i nuläget hyresrätter men i framtiden kan den komma att gälla även bostadsrätter.

– Det här har gjorts i andra kommuner med positivt resultat, konstaterar Eriksson.

– Vi får se hur väl det faller ut hos oss. Hur ofta och hur täta tillsyner det rör sig om får tiden också utvisa.

Remissvaren kring strategin, från bland annat Fastighetsägarna GFR, har varit positiva.