11 okt 2017 09:35

11 okt 2017 10:00

Soldat riskerar att få sparken

SKÖVDE: Har anmälts till ansvarsnämnden

En försvarsanställd i Skövde har av chefen för Skaraborgs regemente anmälts till personalansvarsnämnden och riskerar nu att få sparken. Chefen har inte längre förtroende för den anställde.

I september inträffade den händelse som nu lett till att Bengt Alexandersson, chef för Skaraborgs regemente P4, har anmält soldaten till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

Hade säkerhetssamtal

Exakt vad som har hänt framgår inte av anmälan eftersom delar av den har tagits bort av sekretesskäl, men troligtvis har han omhändertagits av polis. Händelsen har inträffat på annan ort i landet.

Händelsen kom till säkerhetschefens kännedom och några dagar efter det inträffade hade denne ett säkerhetssamtal med soldaten.

Ser inga faror

Där ska soldaten bland annat ha sagt att han inte ser några faror att kombinera detta (det som hade lett till omhändertagandet) med ett militärt arbete där man hanterar vapen och ammunition.

I anmälan till ansvarsnämnden säger Bengt Alexandersson att den anställde har fått veta hur olämpligt hans handlade är och även fått kännedom om konsekvenserna. Alexandersson anser att soldaten inte har fullgjort sin skyldighet som arbetstagare och på ett uppenbart olämpligt och medvetet sätt frångått sina skyldigheter.

Saknar förtroende

Regementschefen ser mycket allvarligt på händelsen och har inte längre förtroende för soldaten och föreslår nu därför att ansvarsnämnden skiljer honom från anställningen i Försvarsmakten. Det är ännu oklart när ansvarsnämnden fattar sitt beslut om soldatens anställning.

I september inträffade den händelse som nu lett till att Bengt Alexandersson, chef för Skaraborgs regemente P4, har anmält soldaten till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

Hade säkerhetssamtal

Exakt vad som har hänt framgår inte av anmälan eftersom delar av den har tagits bort av sekretesskäl, men troligtvis har han omhändertagits av polis. Händelsen har inträffat på annan ort i landet.

Händelsen kom till säkerhetschefens kännedom och några dagar efter det inträffade hade denne ett säkerhetssamtal med soldaten.

Ser inga faror

Där ska soldaten bland annat ha sagt att han inte ser några faror att kombinera detta (det som hade lett till omhändertagandet) med ett militärt arbete där man hanterar vapen och ammunition.

I anmälan till ansvarsnämnden säger Bengt Alexandersson att den anställde har fått veta hur olämpligt hans handlade är och även fått kännedom om konsekvenserna. Alexandersson anser att soldaten inte har fullgjort sin skyldighet som arbetstagare och på ett uppenbart olämpligt och medvetet sätt frångått sina skyldigheter.

Saknar förtroende

Regementschefen ser mycket allvarligt på händelsen och har inte längre förtroende för soldaten och föreslår nu därför att ansvarsnämnden skiljer honom från anställningen i Försvarsmakten. Det är ännu oklart när ansvarsnämnden fattar sitt beslut om soldatens anställning.