12 okt 2017 16:39

12 okt 2017 16:39

Högre livskvalité för demenssjuka

FÖRELÄSNING: BPSD

Vårdpersonal som arbetar med personer med demenssjukdom bjöds på en föreläsning som inspiration i sitt fortsatta arbeta.

Ämnet för dagen var BPSD som står för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens vilket kan vara aggressivitet, oro, hallucinationer eller sömnstörningar.

Avhjälpa symtom

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister och syftet är att kvalitetssäkra vården av personer med en demenssjukdom, att ge dem en högre livskvalité och minska lidandet.

BPSD-registret är ett verktyg för personalen där de skattar/ kartlägger och mäter poäng. Utifrån det görs sedan individuella bedömningar och åtgärder för att minska och om möjligt, avhjälpa symtomen utan behandling av läkemedel. Målet är en bemötandeplan för den demenssjuke där alla gör lika. Skattningen kan även användas för att mäta vårdtyngden på ett boende.

Teori och praktik

Bertha Ragnarsdottir, filosofie magister i social omsorg och projektledare för demensprojekt i Linköpings kommun höll i föreläsningen. Hon blandade teori med praktiska exempel för att ge konkreta tips till personalen hur de kan jobba för att vårdåtgärderna ska ge förväntat resultat. Men även att det kan finnas fysiska orsaker som smärta som gör att symtomen förvärras och vikten av att utvärdera insatserna.

Alla kommuner i Skaraborg är anslutna till nationella kvalitetsregistret och runt 200 utbildade BPSD-adminstratörer deltog under dagen som genomfördes i samarbete med Skaraborgs kommunalförbund.

Ämnet för dagen var BPSD som står för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens vilket kan vara aggressivitet, oro, hallucinationer eller sömnstörningar.

Avhjälpa symtom

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister och syftet är att kvalitetssäkra vården av personer med en demenssjukdom, att ge dem en högre livskvalité och minska lidandet.

BPSD-registret är ett verktyg för personalen där de skattar/ kartlägger och mäter poäng. Utifrån det görs sedan individuella bedömningar och åtgärder för att minska och om möjligt, avhjälpa symtomen utan behandling av läkemedel. Målet är en bemötandeplan för den demenssjuke där alla gör lika. Skattningen kan även användas för att mäta vårdtyngden på ett boende.

Teori och praktik

Bertha Ragnarsdottir, filosofie magister i social omsorg och projektledare för demensprojekt i Linköpings kommun höll i föreläsningen. Hon blandade teori med praktiska exempel för att ge konkreta tips till personalen hur de kan jobba för att vårdåtgärderna ska ge förväntat resultat. Men även att det kan finnas fysiska orsaker som smärta som gör att symtomen förvärras och vikten av att utvärdera insatserna.

Alla kommuner i Skaraborg är anslutna till nationella kvalitetsregistret och runt 200 utbildade BPSD-adminstratörer deltog under dagen som genomfördes i samarbete med Skaraborgs kommunalförbund.

  • Anneli Malm