Översättningen av serbiska dikter är färdig

POESI: Serbiska dikter på svenska

Nyligen gav Milan Todorovic ut sina två serbiska diktsamlingar Vägen utan korsningar och Tidshålets fångar. Nu har han översatt dem till svenska och komprimerat dem till boken Den enda vägen.

Poeten Milan Todorovic, ursprungligen från forna Jugoslavien, var i sina yngre dagar en flitig skribent som skrev både poesi och prosa. Men ett ostabilt och osäkert läge i omvärlden gjorde att hans inspiration försvann och under en period på nästan 30 år skrev han ingenting.

Osäkert läge

Nu är han sedan länge en inbiten Skövdebo och för några år sedan tändes gnistan igen. Han skrev då Tidshålets fångar och Vägar utan korsningar som gavs ut i december 2016 respektive april 2017.

– Under åren som jag inte skrev var allting bara osäkert, många ostabila system och sargade stater och jag kände att jag inte hade något att säga, säger Milan.

Han menar nu att detta har vänt.

– Nu är världsläget mer i ett 50/50-läge, det kan bli väldigt dåligt eller väldigt bra och då känner jag att jag har mer att säga.

Svårt arbete

Arbetet med att översätta de två diktsamlingarna har tagit runt ett år och Milan menar att det inte alltid varit ett lätt arbete.

– Vissa ord är omöjliga att översätta och originalspråket är alltid originalspråket. Därför blev två böcker hopslagna i en bok, men jag har försökt komma så nära som det går.

För att dikterna ska vara förståliga även för en svensk publik, så har han valt att skriva ett längre förord.

– För att förklara sådant som kan vara bra för att förstå texterna.

Han hoppas att så många som möjligt ska läsa hans bok, som han i dagsläget endas säljer själv. Den finns även att låna på biblioteket.

  • Anna Leijon

12 okt 2017 06:00

12 okt 2017 06:00