12 okt 2017 15:34

12 okt 2017 15:34

Skola får godkänt - uppfyller kraven

SKOLINSPEKTIONEN: Friskola

Raoul Wallenbergskolan i Skövde får grönt ljus efter en tillsyn av Skolinspektionen. Friskolan uppfyller kraven i samtliga områden som ingått i granskningen.

Skolinspektionen gjorde en tillsyn på Raoul Wallenbergskolan i september i år.

De tre arbetsområdena som granskades var undervisning och lärande, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling samt styrning och utveckling av verksamheten.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut att det vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som har granskats och de avslutar därmed tillsynen på friskolan.

Enligt skolans egna uppgifter ska måluppfyllelsen då det gäller de nationella målen vara hög.

En enkät som Skolinspektionen genomförde under hösten 2016 i årskurs fem visar högre resultat när det gäller trygghet än övriga skolor i riket. Då det gäller studiero var resultatet något lägre men i nivå med riket.

På skolan finns en förskoleklass och årskurs ett till sju samt ett fritidshem. När tillsynen genomfördes hade skolan 294 elever.

Skolinspektionen gjorde en tillsyn på Raoul Wallenbergskolan i september i år.

De tre arbetsområdena som granskades var undervisning och lärande, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling samt styrning och utveckling av verksamheten.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut att det vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som har granskats och de avslutar därmed tillsynen på friskolan.

Enligt skolans egna uppgifter ska måluppfyllelsen då det gäller de nationella målen vara hög.

En enkät som Skolinspektionen genomförde under hösten 2016 i årskurs fem visar högre resultat när det gäller trygghet än övriga skolor i riket. Då det gäller studiero var resultatet något lägre men i nivå med riket.

På skolan finns en förskoleklass och årskurs ett till sju samt ett fritidshem. När tillsynen genomfördes hade skolan 294 elever.

  • Anneli Malm