12 okt 2017 15:55

12 okt 2017 15:55

Stadsbussterminal öppnas efter ombyggnation

TRAFIK: Ombyggnation

Stadsbussterminalen öppnar igen efter ombyggnationen. Från och med den 23 oktober går bussarna från den ordinarie terminalen.

Stadsbussterminalen har haft tillfälliga hållplatser ett kvarter väster ut under ett år då ombyggnationen av terminalen har pågått.

På grund av att antalet invånare och resenärer i Skövde blir fler behövde kapaciteten och flexibiliteten för både lokal- och regionbussar ökas.

– Ett så här omfattande gatuarbete i en miljö där mycket trafikanter rör sig innebär givetvis störningar, men det har lagts ned mycket arbete på att informera, skylta och leda om trafik, säger Anna Möller, gata- och naturchef i Skövde kommun i ett pressmeddelande, där samarbetet mellan olika aktörer varit en förutsättning för att få det att fungera.

Kundvärdar på plats

Nu är arbetet snart klart och från tidig morgon den 23 oktober går alla stadsbussarna från den ombyggda terminalen.

Kundvärdar ska finnas på plats både före, under och efter flytten till den nya terminalen. De är behjälpliga med att svara på frågor om hållplatslägen och busslinjer.

Stadsbussterminalen har haft tillfälliga hållplatser ett kvarter väster ut under ett år då ombyggnationen av terminalen har pågått.

På grund av att antalet invånare och resenärer i Skövde blir fler behövde kapaciteten och flexibiliteten för både lokal- och regionbussar ökas.

– Ett så här omfattande gatuarbete i en miljö där mycket trafikanter rör sig innebär givetvis störningar, men det har lagts ned mycket arbete på att informera, skylta och leda om trafik, säger Anna Möller, gata- och naturchef i Skövde kommun i ett pressmeddelande, där samarbetet mellan olika aktörer varit en förutsättning för att få det att fungera.

Kundvärdar på plats

Nu är arbetet snart klart och från tidig morgon den 23 oktober går alla stadsbussarna från den ombyggda terminalen.

Kundvärdar ska finnas på plats både före, under och efter flytten till den nya terminalen. De är behjälpliga med att svara på frågor om hållplatslägen och busslinjer.

  • Anneli Malm