13 okt 2017 13:08

13 okt 2017 13:08

Försvarsanställd kan förlora jobbet

SKÖVDE: Hade "annorlunda beteende"

En försvarsanställd har anmälts till ansvarsnämnden och riskerar att förlora sitt jobb. Ledningen saknar förtroende för honom.

Det som nu har lett till att Trängregementet har anmält mannen till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd ska ha inträffat på en personalfest.

”Annorlunda beteende”

Den anställde ska då haft ett ”annorlunda beteende” står det i anmälan. På vilket sätt framgår dock inte av handlingarna. De delarna har belagts med sekretess.

Den anställde fick några dagar senare ett erbjudande av sin chef, oklart gällande vad, men uppenbarligen var det något som ledde fram till ett resultat.

Kan ej omplaceras

Det i sin tur ledde till att ett säkerhetssamtal hölls med honom. En utredning som gjorts därefter visar att det inte finns någon möjlighet att omplacera honom.

Chefen för Trängregementet säger i anmälan att han saknar förtroende för den anställde och vill att ansvarsnämnden prövar frågan om att skilja honom från tjänsten.

Det är oklart när ansvarsnämnden behandlar ärendet.

Det som nu har lett till att Trängregementet har anmält mannen till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd ska ha inträffat på en personalfest.

”Annorlunda beteende”

Den anställde ska då haft ett ”annorlunda beteende” står det i anmälan. På vilket sätt framgår dock inte av handlingarna. De delarna har belagts med sekretess.

Den anställde fick några dagar senare ett erbjudande av sin chef, oklart gällande vad, men uppenbarligen var det något som ledde fram till ett resultat.

Kan ej omplaceras

Det i sin tur ledde till att ett säkerhetssamtal hölls med honom. En utredning som gjorts därefter visar att det inte finns någon möjlighet att omplacera honom.

Chefen för Trängregementet säger i anmälan att han saknar förtroende för den anställde och vill att ansvarsnämnden prövar frågan om att skilja honom från tjänsten.

Det är oklart när ansvarsnämnden behandlar ärendet.