13 okt 2017 08:52

13 okt 2017 14:18

Ingen väg genom Ryds ängar

SKÖVDE: Kommunen har lyssnat på Skövdeborna

(UPPDATERAD) Skanska kommer inte att bygga en väg genom Ryds ängar.
Nu tittar kommunen i stället på ett annat alternativ.

Skanska vill fortsätta brytningen i brottet vid Billingsryd och Paroc är för sin verksamhet beroende av diabasen som bryts där.

När frågan först blev aktuell krävde Skövde kommun att transporterna skulle försvinna från Inga-Karls väg och från bostadsområdena Ekängen och Hasselbacken. Om Skanska var intresserat av att fortsätta brytningen så var de tvungna att bygga en ny väg.

Till Raka linan?

De två alternativ som lades fram i början av juni var en väg genom Ryds ängar, med två olika varianter på sträckningen.

Många Skövdebor reagerade kraftigt på att man ville dra en väg för tunga transporter genom naturreservatet, och KSAU:s beslut om att ta fram ett nytt förslag på arrendeavtal för brottet överklagades. Kommunledningen har nu lyssnat på Skövdes invånare.

– Vägen genom Ryds ängar avfördes från dagordningen på ett tidigt stadium, och vi har lyssnat på opinionen, säger kommunalrådet Leif Walterum, (C).

– Vi har försökt att hitta en lösning för bussarna till Hasselbacken och det föranledde att frågan kom upp.

Leif Walterum trycker på Parocs behov av diabas för sin verksamhet.

– Vi måste lösa vägfrågan och nu tittar vi på ett alternativ att använda en gammal väg och ansluta den till Raka linan.

Den väg Leif Walterum pratar om går mellan brottet och Ryds grottor. Han poängterar att inga beslut är fattade utan att man undersöker möjligheter.

Beslutet gäller

– Transportvägen får inte passera Ryds grottor utan man får fundera på om den kan ansluta till Raka linan på något annat sätt.

Hur Skanskas möjligheter för fortsatt brytning ser ut vill inte Leif Walterum uttala sig om i dag.

– Det finns ett fullmäktigebeslut på det, och det gäller tills fullmäktige har fattat ett annat.

Enligt nuvarande tillstånd och arrende för att bryta i bergtäkten, som ligger norr om bostadsområdet Hasselbacken och vid Ryds grottor, ska brytningen avslutas senast 31 december 2019.

Skanska vill fortsätta brytningen i brottet vid Billingsryd och Paroc är för sin verksamhet beroende av diabasen som bryts där.

När frågan först blev aktuell krävde Skövde kommun att transporterna skulle försvinna från Inga-Karls väg och från bostadsområdena Ekängen och Hasselbacken. Om Skanska var intresserat av att fortsätta brytningen så var de tvungna att bygga en ny väg.

Till Raka linan?

De två alternativ som lades fram i början av juni var en väg genom Ryds ängar, med två olika varianter på sträckningen.

Många Skövdebor reagerade kraftigt på att man ville dra en väg för tunga transporter genom naturreservatet, och KSAU:s beslut om att ta fram ett nytt förslag på arrendeavtal för brottet överklagades. Kommunledningen har nu lyssnat på Skövdes invånare.

– Vägen genom Ryds ängar avfördes från dagordningen på ett tidigt stadium, och vi har lyssnat på opinionen, säger kommunalrådet Leif Walterum, (C).

– Vi har försökt att hitta en lösning för bussarna till Hasselbacken och det föranledde att frågan kom upp.

Leif Walterum trycker på Parocs behov av diabas för sin verksamhet.

– Vi måste lösa vägfrågan och nu tittar vi på ett alternativ att använda en gammal väg och ansluta den till Raka linan.

Den väg Leif Walterum pratar om går mellan brottet och Ryds grottor. Han poängterar att inga beslut är fattade utan att man undersöker möjligheter.

Beslutet gäller

– Transportvägen får inte passera Ryds grottor utan man får fundera på om den kan ansluta till Raka linan på något annat sätt.

Hur Skanskas möjligheter för fortsatt brytning ser ut vill inte Leif Walterum uttala sig om i dag.

– Det finns ett fullmäktigebeslut på det, och det gäller tills fullmäktige har fattat ett annat.

Enligt nuvarande tillstånd och arrende för att bryta i bergtäkten, som ligger norr om bostadsområdet Hasselbacken och vid Ryds grottor, ska brytningen avslutas senast 31 december 2019.