13 okt 2017 13:51

13 okt 2017 13:51

Nämnden lyckas spara – "ohållbart på sikt"

EKONOMI

Efter det första tertialet visade socialnämnden ett underskott på 4,9 miljoner kronor.
För att minska underskottet och nå ett bättre ekonomiskt resultat beslutade man då att i fortsättningen vara restriktiva kring tillsättningar av vakanta tjänster.

En åtgärd som bidragit till att underskottet nu efter tertial två har sjunkit till 200 000 kronor.

– Det är absolut ingen långsiktig lösning och inte hållbart i längden. Det här har varit under en kort period och som jag bedömer det kommer vi nu att släppa på den restriktiva hållningen, säger socialchefen Lena Friberg.

Orsaken till underskottet förklaras främst av ökade kostnader inom missbruksplaceringar och HVB-placeringar för barn och unga.

En åtgärd som bidragit till att underskottet nu efter tertial två har sjunkit till 200 000 kronor.

– Det är absolut ingen långsiktig lösning och inte hållbart i längden. Det här har varit under en kort period och som jag bedömer det kommer vi nu att släppa på den restriktiva hållningen, säger socialchefen Lena Friberg.

Orsaken till underskottet förklaras främst av ökade kostnader inom missbruksplaceringar och HVB-placeringar för barn och unga.