13 okt 2017 12:26

13 okt 2017 12:29

Överklagar beslut om bättre städning

SKÖVDE: Ärendet vidare till mark- och miljödomstolen

Skövde kommun har överklagat beslutet om att de måste städa sina skolor bättre.
Ärendet ligger nu hos mark- och miljödomstolen.

Barn- och utbildningsnämnden i Skövde kommun har till mark- och miljödomstolen överklagat länsstyrelsens beslut när det gäller städningen av kommunens skolor.

Avslog överklagan

Länsstyrelsens beslut var att avslå kommunens överklagan av Miljösamverkan östra Skaraborgs föreläggande angående vad de anser är bristfällig städning.

Nya rutiner

För snart tre år sedan inledde Miljösamverkan östra Skaraborg ett projekt som gick ut på att kontrollera städningen i samtliga 36 förskolor, 21 grundskolor och två gymnasieskolor i Skövde kommun.

Efter kontrollen beslutade miljönämnden att förelägga barn- och utbildningsnämnden att upprätta och införa nya rutiner för städning för varje förskola, grundskola och gymnasieskola.

Beslutet avgörande

Skövde kommun överklagade beslutet från miljönämnden till länsstyrelsen som avslog överklagandet, och kommunen väljer nu att gå vidare och överklaga länsstyrelsens avslag till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Överklagandeprocessen kring ärendet i Skövde kommun är avgörande för städrutinerna i de andra kommunernas skolor.

Halt i processen

– Vi har gjort halt i processen kring de andra kommunerna i väntan på det här ärendet, sa miljönämndens ordförande Ulf Eriksson (C), till SLA i mitten av september när länsstyrelsen meddelade sitt beslut.

Barn- och utbildningsnämnden i Skövde kommun har till mark- och miljödomstolen överklagat länsstyrelsens beslut när det gäller städningen av kommunens skolor.

Avslog överklagan

Länsstyrelsens beslut var att avslå kommunens överklagan av Miljösamverkan östra Skaraborgs föreläggande angående vad de anser är bristfällig städning.

Nya rutiner

För snart tre år sedan inledde Miljösamverkan östra Skaraborg ett projekt som gick ut på att kontrollera städningen i samtliga 36 förskolor, 21 grundskolor och två gymnasieskolor i Skövde kommun.

Efter kontrollen beslutade miljönämnden att förelägga barn- och utbildningsnämnden att upprätta och införa nya rutiner för städning för varje förskola, grundskola och gymnasieskola.

Beslutet avgörande

Skövde kommun överklagade beslutet från miljönämnden till länsstyrelsen som avslog överklagandet, och kommunen väljer nu att gå vidare och överklaga länsstyrelsens avslag till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Överklagandeprocessen kring ärendet i Skövde kommun är avgörande för städrutinerna i de andra kommunernas skolor.

Halt i processen

– Vi har gjort halt i processen kring de andra kommunerna i väntan på det här ärendet, sa miljönämndens ordförande Ulf Eriksson (C), till SLA i mitten av september när länsstyrelsen meddelade sitt beslut.