13 okt 2017 11:00

13 okt 2017 11:00

Skövdeveterinär kan anmälas igen

SKÖVDE: Prickades av ansvarsnämnden för tre felbehandlingar

Den prickade veterinären riskerar yrkesmässiga konsekvenser. Jordbruksverket kan anmäla djurhälsopersonal till ansvarsnämnden för prövning av beslut om prövotid eller om legitimationsåterkallelse. Men hur det blir i Skövdefallet är ännu oklart.

En svårt skadad hund som skulle avlivas stacks av veterinären tio gånger innan den dog, en valp som blivit biten och en svårt sjuk katt felbehandlades.

Många upprörda

Det var de tre fallen, anmälda av privatpersoner, som ledde till att Skövdeveterinären nyligen tilldelades tre erinringar som disciplinpåföljd av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Nämnden konstaterade att vården varit bristfällig och ansåg bland annat att veterinären skulle ha satt in fler akutåtgärder.

Fallet har upprört många och fått stor uppmärksamhet, vilket märkts inte minst på sociala medier. Många anser att veterinären borde förlora sin legitimation och inte längre få vara verksam inom yrket.

Det finns också en risk för att felbehandlingarna som ledde till disciplinpåföljderna i ansvarsnämnden även kan ge konsekvenser rent yrkesmässigt för veterinären. Ansvarsnämnden prövar även frågor om prövotid eller återkallelse av legitimation – det är endast Jordbruksverket som kan ta upp en sådan fråga inför nämnden.

”Inte sett besluten”

När det gäller de disciplinpåföljder som djurhälsopersonal får från ansvarsnämnden gör Jordbruksverket en uppföljning av de påföljder någon ur den gruppen har när man yttrar sig till nämnden i samband med anmälningar.

Jordbruksverket tar också del av de beslut som nämnden fattar.

Men hur det blir i fallet med Skövdeveterinären är ännu oklart.

– Erinran är den lägre graden av påföljd, varning den allvarligare, och det är ju en bedömningsfråga när det kan bli aktuellt för oss att anmäla någon ur djurhälsopersonalen till ansvarsnämnden, meddelar Karolina Wall vid Jordbruksverket.

När det gäller det aktuella fallet har Jordbruksverket ännu inte tagit del av de senaste besluten från nämnden.

– Därför kan vi inte uttala oss i ärendet. Jag kan tyvärr inte heller säga något om när vi kan kommentera ifall vi tänker gå vidare med eventuella ytterligare åtgärder i det fallet.

En svårt skadad hund som skulle avlivas stacks av veterinären tio gånger innan den dog, en valp som blivit biten och en svårt sjuk katt felbehandlades.

Många upprörda

Det var de tre fallen, anmälda av privatpersoner, som ledde till att Skövdeveterinären nyligen tilldelades tre erinringar som disciplinpåföljd av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Nämnden konstaterade att vården varit bristfällig och ansåg bland annat att veterinären skulle ha satt in fler akutåtgärder.

Fallet har upprört många och fått stor uppmärksamhet, vilket märkts inte minst på sociala medier. Många anser att veterinären borde förlora sin legitimation och inte längre få vara verksam inom yrket.

Det finns också en risk för att felbehandlingarna som ledde till disciplinpåföljderna i ansvarsnämnden även kan ge konsekvenser rent yrkesmässigt för veterinären. Ansvarsnämnden prövar även frågor om prövotid eller återkallelse av legitimation – det är endast Jordbruksverket som kan ta upp en sådan fråga inför nämnden.

”Inte sett besluten”

När det gäller de disciplinpåföljder som djurhälsopersonal får från ansvarsnämnden gör Jordbruksverket en uppföljning av de påföljder någon ur den gruppen har när man yttrar sig till nämnden i samband med anmälningar.

Jordbruksverket tar också del av de beslut som nämnden fattar.

Men hur det blir i fallet med Skövdeveterinären är ännu oklart.

– Erinran är den lägre graden av påföljd, varning den allvarligare, och det är ju en bedömningsfråga när det kan bli aktuellt för oss att anmäla någon ur djurhälsopersonalen till ansvarsnämnden, meddelar Karolina Wall vid Jordbruksverket.

När det gäller det aktuella fallet har Jordbruksverket ännu inte tagit del av de senaste besluten från nämnden.

– Därför kan vi inte uttala oss i ärendet. Jag kan tyvärr inte heller säga något om när vi kan kommentera ifall vi tänker gå vidare med eventuella ytterligare åtgärder i det fallet.