13 nov 2017 13:42

13 nov 2017 13:42

God turismsommar för Skövde

TURISM: Antalet gästnätter ökade

Antalet gästnätter ökade med 8,6 procent under årets tre sommarmånader jämfört med året innan.

Turistsommaren 2017 har varit positiv i Skövde då antalet turister som övernattat ökat. Antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med 8,6 procent under juni, juli och augusti jämfört med samma månader året innan.

Det var även en positiv ökning för Skaraborg som helhet.

Skaraborg är den delregion i Västsverige som hade den största ökningen med 8,1 procent. Norrmännen är de som står för den största ökningen då det handlar om de utländska besökarna.

– Antalet gästnätter fortsätter att öka och det är mycket glädjande att se en fortsatt positiv trend. Besöksnäringen skapar mycket arbetstillfällen och stora ekonomiska värden och bidrar till att Skövde är en attraktiv och levande kommun, säger Mats Olsson, vd på Next Skövde i ett pressmeddelande.

Turistrådet Västsveriges Besöknäringsindex bekräftar bilden där 51 procent av de tillfrågade boendeanläggningarna säger att de haft fler gäster än tidigare sommar, 14 procent uppger att de haft färre bokningar.

Turistsommaren 2017 har varit positiv i Skövde då antalet turister som övernattat ökat. Antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med 8,6 procent under juni, juli och augusti jämfört med samma månader året innan.

Det var även en positiv ökning för Skaraborg som helhet.

Skaraborg är den delregion i Västsverige som hade den största ökningen med 8,1 procent. Norrmännen är de som står för den största ökningen då det handlar om de utländska besökarna.

– Antalet gästnätter fortsätter att öka och det är mycket glädjande att se en fortsatt positiv trend. Besöksnäringen skapar mycket arbetstillfällen och stora ekonomiska värden och bidrar till att Skövde är en attraktiv och levande kommun, säger Mats Olsson, vd på Next Skövde i ett pressmeddelande.

Turistrådet Västsveriges Besöknäringsindex bekräftar bilden där 51 procent av de tillfrågade boendeanläggningarna säger att de haft fler gäster än tidigare sommar, 14 procent uppger att de haft färre bokningar.

  • Anneli Malm