13 nov 2017 13:15

13 nov 2017 13:15

Projekt ska minska psykisk ohälsa inom vården

HÖGSKOLAN: Hållbart arbetsliv i Skaraborg

Nytt projekt på högskolan ska minska sjukskrivningar inom vården som är orsakade av psykisk ohälsa.

Västra Götalandsregionen har störst andel sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Under hösten görs den första insatsen inom projektet Hållbart Arbetsliv i Skaraborg på Högskolan i Skövde där de undersöker hur man effektivt kan arbeta för att förebygga psykiskt ohälsa. Projektet ska ge kommunerna de verktyg de behöver för att förebygga ohälsa och att deras anställda ska få en möjlighet att öka sitt välmående. I första delen deltar 180 undersköterskor och vårdbiträden från vård- och omsorgsförvaltningarna i Karlsborg, Hjo, Götene och Lidköping.

Stärka individen

Projektet är tvärvetenskapligt och i första skedet arbetar forskare inom kognitiv neurovetenskap med deltagarna där metoden tillämpad positiv psykologi, TPP, används. TPP är ett sätt att förebygga psykisk ohälsa genom att främja välmående och därigenom stärka individen. De kan handla om att se över sina prioriteringar, värderingar och etablera goda vanor.

Även föreläsningar

Deltagarna får genomföra två kartläggningar, dels skatta sitt upplevda välmående och dels genom en mobil EKG-mätning över tre dygn. I mätningen används variationen mellan enskilda hjärtslag som en indikator på perioder av stress och återhämtning.

Under 2018 och 2019 kommer forskare inom socialpsykologi och folkhälsovetenskap att genomföra föreläsningar för kommunerna om hur de kan arbeta förebyggande för att minska sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Försäkringskassan och Samordningsförbundet Västra Skaraborg ingår i projektet som finansieras av Europeiska socialfonden samt deltagande kommuner med arbetstid.

Västra Götalandsregionen har störst andel sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Under hösten görs den första insatsen inom projektet Hållbart Arbetsliv i Skaraborg på Högskolan i Skövde där de undersöker hur man effektivt kan arbeta för att förebygga psykiskt ohälsa. Projektet ska ge kommunerna de verktyg de behöver för att förebygga ohälsa och att deras anställda ska få en möjlighet att öka sitt välmående. I första delen deltar 180 undersköterskor och vårdbiträden från vård- och omsorgsförvaltningarna i Karlsborg, Hjo, Götene och Lidköping.

Stärka individen

Projektet är tvärvetenskapligt och i första skedet arbetar forskare inom kognitiv neurovetenskap med deltagarna där metoden tillämpad positiv psykologi, TPP, används. TPP är ett sätt att förebygga psykisk ohälsa genom att främja välmående och därigenom stärka individen. De kan handla om att se över sina prioriteringar, värderingar och etablera goda vanor.

Även föreläsningar

Deltagarna får genomföra två kartläggningar, dels skatta sitt upplevda välmående och dels genom en mobil EKG-mätning över tre dygn. I mätningen används variationen mellan enskilda hjärtslag som en indikator på perioder av stress och återhämtning.

Under 2018 och 2019 kommer forskare inom socialpsykologi och folkhälsovetenskap att genomföra föreläsningar för kommunerna om hur de kan arbeta förebyggande för att minska sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Försäkringskassan och Samordningsförbundet Västra Skaraborg ingår i projektet som finansieras av Europeiska socialfonden samt deltagande kommuner med arbetstid.

  • Anneli Malm