13 nov 2017 10:05

13 nov 2017 10:05

Två forskare tilldelas Skaraborgs Akademis pris

HÖGSKOLAN: Utmärkelse

Lotten Svensson och Erik Brolin får båda ta emot utmärkelsen Skaraborgs Akademis pris 2017 för sina doktorsavhandlingar.

Skaraborgs Akademin uppmärksammar varje år den doktorsavhandling som förtjänar särskild uppmärksamhet och som lagts fram av forskare vid Högskolan i Skövde. I år, liksom förra året, är det två forskare som får dela på priset.

Bredd och mångfald

Det är Högskolan i Skövdes fakultetsnämnd som bedömer doktorsavhandlingarna och deras sammantagna bedömning är att Erik Brolin och Lotten Svensson visar på den bredd och mångfald som olika former av forskning kan resultera i och hur de kan bidra till samhällsutvecklingen på olika sätt.

Lotten Svensson är lektor i företagsekonomi vid Institutionen för handel och företagande, och Erik Brolin, biträdande lektor i integrerad produktveckling vid Institutionen för ingenjörsvetenskap.

De motiverar valet av Lotten Svensson med att hon i sin doktorsavhandling visar att det är möjligt att utveckla samarbetet i ett landsbygdsområde där framgångsrika privata företag och en kommun fungerar bra tillsammans med relevanta, icke-vinstdrivande organisationer som också befinner sig i, och verkar i, samma region.

Nya metoder

Fakultetsnämnden anser att Erik Brolin har utvecklat nya och mer flexibla metoder och har undersökt deras effekt hela vägen till slutanvändaren. Detta är en mycket unik och modern inställning till forskning och teknisk utveckling som tar hänsyn till den mångfald som finns bland människor och har flera tillämpningsområden, exempelvis inom fordonsindustrin.

Priset, som de får dela på, består av 10 000 kr som Länsförsäkringar i Skaraborg står för och delas ut den 16 november.

Skaraborgs Akademin uppmärksammar varje år den doktorsavhandling som förtjänar särskild uppmärksamhet och som lagts fram av forskare vid Högskolan i Skövde. I år, liksom förra året, är det två forskare som får dela på priset.

Bredd och mångfald

Det är Högskolan i Skövdes fakultetsnämnd som bedömer doktorsavhandlingarna och deras sammantagna bedömning är att Erik Brolin och Lotten Svensson visar på den bredd och mångfald som olika former av forskning kan resultera i och hur de kan bidra till samhällsutvecklingen på olika sätt.

Lotten Svensson är lektor i företagsekonomi vid Institutionen för handel och företagande, och Erik Brolin, biträdande lektor i integrerad produktveckling vid Institutionen för ingenjörsvetenskap.

De motiverar valet av Lotten Svensson med att hon i sin doktorsavhandling visar att det är möjligt att utveckla samarbetet i ett landsbygdsområde där framgångsrika privata företag och en kommun fungerar bra tillsammans med relevanta, icke-vinstdrivande organisationer som också befinner sig i, och verkar i, samma region.

Nya metoder

Fakultetsnämnden anser att Erik Brolin har utvecklat nya och mer flexibla metoder och har undersökt deras effekt hela vägen till slutanvändaren. Detta är en mycket unik och modern inställning till forskning och teknisk utveckling som tar hänsyn till den mångfald som finns bland människor och har flera tillämpningsområden, exempelvis inom fordonsindustrin.

Priset, som de får dela på, består av 10 000 kr som Länsförsäkringar i Skaraborg står för och delas ut den 16 november.

  • Anneli Malm