14 nov 2017 15:13

16 nov 2017 15:55

Auschwitzresor blir valfråga för KD

SKÖVDE: Barn- och utbildningsnämnden avslog ledamotsinitiativ

När kommunfullmäktige sa nej till studieresor för skolelever till Auschwitz drev ledamoten Mona Johansson (KD) frågan vidare i barn- och utbildningsnämnden. Där blev det nej igen trots att nämnden tidigare ställt sig positiv.

Nämnden, som förra vintern yrkade bifall i en remiss till förre M-politikern Johan Åsbrinks medborgarförslag om studiebesök i det förra koncentrationslägret för elever i årskurs nio, avslog under måndagens sammanträde Mona Johanssons ledamotsinitiativ.

Johansson hade som enskild ledamot i barn- och utbildningsnämnden yrkat att nämnden skulle begära utökade resurser i sitt budgetarbete för att kunna bekosta studieresor till Auschwitz i Polen, men nämnden avslog med motiveringen att frågan redan hade behandlats i kommunfullmäktige och att kommunstyrelsen då inte var berett att skjuta till extra medel.

När frågan var uppe i fullmäktige stod Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna bakom medborgarförslaget medan Moderaterna, Centern, Sverigedemokraterna och Liberalerna röstade nej.

När frågan nu kom upp på nytt i barn- och utbildningsnämnden hade S vänt i frågan och KD fick därmed inte det stöd man hade behövt får att nå majoritet, trots att Liberalernas två ledamöter reserverade sig mot beslutet.

– Vi anser att frågan och syftet är viktigt men om vi tvingas göra en prioritering av våra resurser finns det tyvärr inget utrymme, säger Paula Bäckman (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

I Johan Åsbrinks förslag beräknades kostnaden för kommunen till drygt 2,2 miljoner kronor men enligt Bäckman har nämndens egna beräkningar visat att det inte räcker.

– Det handlar om betydligt mer, säger hon.

För kristdemokraterna är dock frågan inte avgjord än. KD:s gruppledare Conny Brännberg säger till SLA att frågan om studieresor till Auschwitz för skolungdomar i Skövde nu blir en valfråga för partiet.

– Med allt färre överlevare som har möjlighet att besöka skolor och berätta om förintelsen, så anser vi att detta bör prioriteras, säger Brännberg.

– Frågan kommer att lyftas av oss i alliansens budgetarbete.

Nämnden, som förra vintern yrkade bifall i en remiss till förre M-politikern Johan Åsbrinks medborgarförslag om studiebesök i det förra koncentrationslägret för elever i årskurs nio, avslog under måndagens sammanträde Mona Johanssons ledamotsinitiativ.

Johansson hade som enskild ledamot i barn- och utbildningsnämnden yrkat att nämnden skulle begära utökade resurser i sitt budgetarbete för att kunna bekosta studieresor till Auschwitz i Polen, men nämnden avslog med motiveringen att frågan redan hade behandlats i kommunfullmäktige och att kommunstyrelsen då inte var berett att skjuta till extra medel.

När frågan var uppe i fullmäktige stod Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna bakom medborgarförslaget medan Moderaterna, Centern, Sverigedemokraterna och Liberalerna röstade nej.

När frågan nu kom upp på nytt i barn- och utbildningsnämnden hade S vänt i frågan och KD fick därmed inte det stöd man hade behövt får att nå majoritet, trots att Liberalernas två ledamöter reserverade sig mot beslutet.

– Vi anser att frågan och syftet är viktigt men om vi tvingas göra en prioritering av våra resurser finns det tyvärr inget utrymme, säger Paula Bäckman (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

I Johan Åsbrinks förslag beräknades kostnaden för kommunen till drygt 2,2 miljoner kronor men enligt Bäckman har nämndens egna beräkningar visat att det inte räcker.

– Det handlar om betydligt mer, säger hon.

För kristdemokraterna är dock frågan inte avgjord än. KD:s gruppledare Conny Brännberg säger till SLA att frågan om studieresor till Auschwitz för skolungdomar i Skövde nu blir en valfråga för partiet.

– Med allt färre överlevare som har möjlighet att besöka skolor och berätta om förintelsen, så anser vi att detta bör prioriteras, säger Brännberg.

– Frågan kommer att lyftas av oss i alliansens budgetarbete.