14 nov 2017 16:18

14 nov 2017 16:18

Rekryterat utanför EU

STUNLOCK STUDIOS: Behovet av kompetens har resulterat i handbok

Behovet av kompetens ledde till rekrytering från både USA och Ryssland. Lärdomarna av att rekrytera utanför EU har blivit en handbok.

Stunlock Studios på Gothia Science Park hade svårt att hitta den kompetens de efterfrågade. De sökte över hela världen och fick napp från USA och Ryssland. Sen fyra veckor är Elizabeth Hirata från Hawaii och Petr Yakyamsev från Moskva anställda på bolaget.

– Vi tummar inte på kompetensen utan vi valde att fixa det, säger Kenneth Alfelt, styrelseordförande i Stunlock Studios och ansvarig för etableringar i Gothia Science Park.

– Parken expander och finns inte basen fullt ut på högskolan så får man söka sig, först och främst, till de svenska storstäderna, sen ute i Europa och kanske utanför Europa för att hitta den kompetens som man behöver.

En handbok

Att rekrytera utanför EU kräver lite mer och det har nu resulterat i en handbok om hur man går tillväga för att underlätta kommande rekryteringar. Den första delen, som handlar om arbetet inför rekryteringen som vad man ska tänka på när man söker visum, är klar. De jobbar nu på den andra delen som handlar om den hjälp som behövs när de är på plats och för att få hela familjen att trivas som hjälp med jobb och skola.

– Vi har fakta att det är många som åker hem om inte familjen trivs, Man investerar både tid och pengar när man rekryterar och det finns en hel del vi kan hjälpa till med. Grundtanken är att mår familjen bra stannar de längre.

De nyanställda är nöjda med sina nya jobb och Kenneth Alfelt tycker att rekryteringen berikar bolaget. De har i dag 45 anställda varav fem är från utlandet.

Stunlock Studios på Gothia Science Park hade svårt att hitta den kompetens de efterfrågade. De sökte över hela världen och fick napp från USA och Ryssland. Sen fyra veckor är Elizabeth Hirata från Hawaii och Petr Yakyamsev från Moskva anställda på bolaget.

– Vi tummar inte på kompetensen utan vi valde att fixa det, säger Kenneth Alfelt, styrelseordförande i Stunlock Studios och ansvarig för etableringar i Gothia Science Park.

– Parken expander och finns inte basen fullt ut på högskolan så får man söka sig, först och främst, till de svenska storstäderna, sen ute i Europa och kanske utanför Europa för att hitta den kompetens som man behöver.

En handbok

Att rekrytera utanför EU kräver lite mer och det har nu resulterat i en handbok om hur man går tillväga för att underlätta kommande rekryteringar. Den första delen, som handlar om arbetet inför rekryteringen som vad man ska tänka på när man söker visum, är klar. De jobbar nu på den andra delen som handlar om den hjälp som behövs när de är på plats och för att få hela familjen att trivas som hjälp med jobb och skola.

– Vi har fakta att det är många som åker hem om inte familjen trivs, Man investerar både tid och pengar när man rekryterar och det finns en hel del vi kan hjälpa till med. Grundtanken är att mår familjen bra stannar de längre.

De nyanställda är nöjda med sina nya jobb och Kenneth Alfelt tycker att rekryteringen berikar bolaget. De har i dag 45 anställda varav fem är från utlandet.

  • Anneli Malm