14 nov 2017 06:00

14 nov 2017 06:00

Risk för missfärgning av dricksvattnet

SKÖVDE: Nu startar omläggning av vattenledning

Under tisdagen startar arbetet med att lägga om dricksvattenledningen förbi bygget av den nya ishallen vid Billingehov.

Den nuvarande vattenledningen, som är en av de större distributionsledningarna för dricksvatten inom tätorten, ligger i vägen för byggnationen av den nya isytan mellan Billingehov och Lillegårdens fotbollsplaner.

Vattenledningens dragning upptäcktes sent i utredningsarbetet och har tvingat fram en omläggning av vattenledningen en bit österut. Den nya ledningen förbi den nya isytan hamnar mitt i den nuvarande A-planen på Lillegården.

– Den flyttas 25-30 meter jämfört med nuvarande ledning och vi startar arbetet med att stänga ventilen under tisdag förmiddag. Det kommer att ta några timmar med tanke på att den har varit öppen nu i drygt 30 års tid, säger Tomas Lindberg, ledningsnätansvarig i Skövde kommun.

För att ventilen ska kunna bli helt tät behöver den troligen öppnas och stängas ett antal gånger. Detta ökar risken för missfärgning av dricksvattnet för abonnenter i Skövde från Norrmalm och norrut.

– Det finns säkert lite rost som kan följa med när trycket i stället blir lite högre i de andra ledningarna, säger Lindberg.

Missfärgat vatten är inte farligt men kommunen rekommenderar ändå att man spolar rikligt innan användning och att man inte dricker eller använder kraftigt missfärgat vatten i matlagningen.

Skövde kommuns VA-avdelning kommer att försöka minimera missfärgning av dricksvattnet genom att placera ut ett antal brandposter som kommer att få stå och spola under tiden som arbetet utförs.

Efter stängningen av ventilen dröjer det drygt två veckor innan de stora grävningsarbetena är i gång. I den första etappen läggs de nya ledningarna på plats under hösten och efter årsskiftet kopplas vattnet in på de nya ledningarna.

– Planen är att arbetet är klart i slutet av februari, säger Tomas Linberg.

Den nuvarande vattenledningen, som är en av de större distributionsledningarna för dricksvatten inom tätorten, ligger i vägen för byggnationen av den nya isytan mellan Billingehov och Lillegårdens fotbollsplaner.

Vattenledningens dragning upptäcktes sent i utredningsarbetet och har tvingat fram en omläggning av vattenledningen en bit österut. Den nya ledningen förbi den nya isytan hamnar mitt i den nuvarande A-planen på Lillegården.

– Den flyttas 25-30 meter jämfört med nuvarande ledning och vi startar arbetet med att stänga ventilen under tisdag förmiddag. Det kommer att ta några timmar med tanke på att den har varit öppen nu i drygt 30 års tid, säger Tomas Lindberg, ledningsnätansvarig i Skövde kommun.

För att ventilen ska kunna bli helt tät behöver den troligen öppnas och stängas ett antal gånger. Detta ökar risken för missfärgning av dricksvattnet för abonnenter i Skövde från Norrmalm och norrut.

– Det finns säkert lite rost som kan följa med när trycket i stället blir lite högre i de andra ledningarna, säger Lindberg.

Missfärgat vatten är inte farligt men kommunen rekommenderar ändå att man spolar rikligt innan användning och att man inte dricker eller använder kraftigt missfärgat vatten i matlagningen.

Skövde kommuns VA-avdelning kommer att försöka minimera missfärgning av dricksvattnet genom att placera ut ett antal brandposter som kommer att få stå och spola under tiden som arbetet utförs.

Efter stängningen av ventilen dröjer det drygt två veckor innan de stora grävningsarbetena är i gång. I den första etappen läggs de nya ledningarna på plats under hösten och efter årsskiftet kopplas vattnet in på de nya ledningarna.

– Planen är att arbetet är klart i slutet av februari, säger Tomas Linberg.