15 nov 2017 06:00

15 nov 2017 06:00

Läraren Conny brinner för fysiken

SKÖVDE: Är med och utvecklar experiment på Västerhöjd

På Västerhöjd satsar man på att ha modern utrustning och aktuella experiment på fysikkurserna för att skapa de bästa möjligheterna för studenterna. En av lärarna som hela tiden arbetar för detta är Conny Modig.
– Vi prioriterar experimenten och tror att de är en viktig del i lärandet.

För att ge eleverna de bästa chanserna för att lära sig fysik på gymnasiet Västerhöjd arbetar skolan hela tiden med att erbjuda aktuella experiment inom fysik som kan tillämpas med modern utrustning.

Ett samarbete

En av lärarna på Västerhöjd som är drivande för att utveckla experimenten är Conny Modig som bland annat ansvarar för ett samarbete som skolan har med företaget Zenit ab läromedel.

Utifrån förslag på experiment utvecklar Conny tillsammans med Zenit läromedel datorbaserade laborationer som kan användas till undervisningen.

– Vi var rätt så tidiga med att anamma datorbaserad mätteknik och där har vi haft ett samarbete med Zenit som har varit positivt.

Stort intresse

Innan Conny blev gymnasielärare forskade han i fysik på Chalmers och intresset för fysik är det som också är drivkraften för att undervisa och utveckla experimenten på Västerhöjd.

– Jag vill förmedla det intresse jag har för fysiken och jag tror att intresset också är nyckeln för elever att nå långt med sina studier.

Experimenten som eleverna får göra innefattar bland annat att mäta rörelsen som sker i en kollision mellan två föremål och ta reda på de grundläggande principerna för en elmotor.

– Jag har försökt utforma laborationer som är mer intresseväckande och mer öppna i sin karaktär, förklarar Conny.

Fokus på laborationer

Förutom att skolan lägger mycket tid på att utforma experimenten så utgör de också en stor del av själva undervisningen.

– Vi lägger förhållandevis mycket tid på att just laborera under fysikkurserna, ungefär två timmar varannan vecka. Normalfallet i Sverige är att lägga cirka 60 till 80 minuter. Vi prioriterar experimenten och tror att de är en viktig del i lärandet.

Han tillägger.

– De har blivit en naturlig del i lektionerna och fortsättningsvis hoppas jag att vi får fortsätta att utveckla undervisningen.

För att ge eleverna de bästa chanserna för att lära sig fysik på gymnasiet Västerhöjd arbetar skolan hela tiden med att erbjuda aktuella experiment inom fysik som kan tillämpas med modern utrustning.

Ett samarbete

En av lärarna på Västerhöjd som är drivande för att utveckla experimenten är Conny Modig som bland annat ansvarar för ett samarbete som skolan har med företaget Zenit ab läromedel.

Utifrån förslag på experiment utvecklar Conny tillsammans med Zenit läromedel datorbaserade laborationer som kan användas till undervisningen.

– Vi var rätt så tidiga med att anamma datorbaserad mätteknik och där har vi haft ett samarbete med Zenit som har varit positivt.

Stort intresse

Innan Conny blev gymnasielärare forskade han i fysik på Chalmers och intresset för fysik är det som också är drivkraften för att undervisa och utveckla experimenten på Västerhöjd.

– Jag vill förmedla det intresse jag har för fysiken och jag tror att intresset också är nyckeln för elever att nå långt med sina studier.

Experimenten som eleverna får göra innefattar bland annat att mäta rörelsen som sker i en kollision mellan två föremål och ta reda på de grundläggande principerna för en elmotor.

– Jag har försökt utforma laborationer som är mer intresseväckande och mer öppna i sin karaktär, förklarar Conny.

Fokus på laborationer

Förutom att skolan lägger mycket tid på att utforma experimenten så utgör de också en stor del av själva undervisningen.

– Vi lägger förhållandevis mycket tid på att just laborera under fysikkurserna, ungefär två timmar varannan vecka. Normalfallet i Sverige är att lägga cirka 60 till 80 minuter. Vi prioriterar experimenten och tror att de är en viktig del i lärandet.

Han tillägger.

– De har blivit en naturlig del i lektionerna och fortsättningsvis hoppas jag att vi får fortsätta att utveckla undervisningen.

  • Joacim F Kaiberger