05 dec 2017 11:12

07 dec 2017 11:36

Miljönämnden står fast vid beslut om städning

SKÖVDE: Ärendet ligger nu hos mark- och miljödomstolen

Miljönämnden står fast vid sitt beslut om att Skövde kommun måste städa sina skolor bättre.

Det yttrandet, som ska skickas till mark- och miljödomstolen, förväntas nämnden fatta beslut om vid sitt nästa möte.

Ärendet om städningen av Skövde kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor går vidare.

Nu är det uppe i mark- och miljödomstolen efter att kommunen överklagat länsstyrelsens beslut.

Hittade damm

Miljönämnden östra Skaraborg ska fatta beslut om sitt yttrande till domstolen vid sitt möte den 6 december, och i förslaget till beslut står det att nämnden står fast vid det man tidigare beslutat om städningen.

Det beslutet var att förelägga barn- och utbildningsnämnden att upprätta och införa nya rutiner för städning av samtliga 36 förskolor, 21 grundskolor och två gymnasieskolor.

Det var under 2014, 2015 och 2016 som inspektörerna fann brister i städningen på skolorna som Skövde kommun är huvudman för.

De hittade bland annat damm som hade ansamlats under en längre tid.

Miljönämnden kontrollerade hur städningen ska genomföras och man menar att den planerade städningen inte lever upp till de mål som finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Skövde kommun överklagade beslutet från miljönämnden till länsstyrelsen som avslog överklagandet, och kommunen valde därefter att gå vidare och överklaga länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

– Vi har gjort halt i processen kring de andra kommunerna i väntan på det här ärendet, har miljönämndens ordförande Ulf Eriksson (C), tidigare sagt till SLA.

Ärendet om städningen av Skövde kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor går vidare.

Nu är det uppe i mark- och miljödomstolen efter att kommunen överklagat länsstyrelsens beslut.

Hittade damm

Miljönämnden östra Skaraborg ska fatta beslut om sitt yttrande till domstolen vid sitt möte den 6 december, och i förslaget till beslut står det att nämnden står fast vid det man tidigare beslutat om städningen.

Det beslutet var att förelägga barn- och utbildningsnämnden att upprätta och införa nya rutiner för städning av samtliga 36 förskolor, 21 grundskolor och två gymnasieskolor.

Det var under 2014, 2015 och 2016 som inspektörerna fann brister i städningen på skolorna som Skövde kommun är huvudman för.

De hittade bland annat damm som hade ansamlats under en längre tid.

Miljönämnden kontrollerade hur städningen ska genomföras och man menar att den planerade städningen inte lever upp till de mål som finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Skövde kommun överklagade beslutet från miljönämnden till länsstyrelsen som avslog överklagandet, och kommunen valde därefter att gå vidare och överklaga länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

– Vi har gjort halt i processen kring de andra kommunerna i väntan på det här ärendet, har miljönämndens ordförande Ulf Eriksson (C), tidigare sagt till SLA.