Miljönämnden höjer sina taxor

SKÖVDE

Miljönämnden höjer taxorna för bland annat livsmedelskontroller.

Miljönämnden östra Skaraborg har beslutat att höja sina taxor inför 2018, vilket man har rätt att göra med index en gång per år.

Totalindex har stigit med 2,3 procent.

Miljönämnden har inför nästa år höjt några av taxorna med lite mer och det beror på att man inte följt index tidigare år och har utrymme att ta igen uteblivna höjningar.

Livsmedelstaxan för planerad kontroll höjs med 2,4 procent, från 1 230 till 1 260 kronor, och livsmedelstaxan för extra offentlig kontroll höjs med 2 procent, från 980 till 1 000 kronor.

Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område höjs med 2,6 procent, från 955 till 980 kronor.

Övriga taxor höjs med mellan 2,3 och 2,6 procent.

07 dec 2017 09:57

07 dec 2017 09:57