07 dec 2017 10:53

07 dec 2017 11:36

Miljönämnden vill ha tydliga riktlinjer

SKÖVDE: Städningen i skolorna

Miljönämnden står fast vid sina åsikter om städningen i skolorna.
– Vi måste ha tydliga riktlinjer, säger ordförande Ulf Eriksson, (C).

Miljönämnden fattade som väntat beslut om att stå fast vid sina åsikter om städningen i skolorna som Skövde kommun är huvudman för, och att barn- och utbildningsnämnden ska inrätta nya rutiner.

Yttrandet ska nu skickas till mark- och miljödomstolen där tvisten ska avgöras.

– Det är viktigt att få veta huruvida Folkhälsomyndighetens allmänna råd är tillräckligt starka för att användas vid tillsyn. Vi menar att det är så, säger miljönämndens ordförande Ulf Eriksson, (C).

Ulf Eriksson säger att man måste ha riktlinjer för städning av allmänna lokaler såsom skolor.

– Vi vann i första instans (länsstyrelsen, reds anm.) och det här fallet kan bli prejudicerande. Därför avvaktar vi resultatet innan vi går vidare med de andra kommunerna. Vi vill pröva det här fullt ut.

Det var under 2014, 2015 och 2016 som inspektörerna fann brister i städningen på skolorna.

De hittade bland annat damm som hade ansamlats under en längre tid.

Miljönämnden fattade som väntat beslut om att stå fast vid sina åsikter om städningen i skolorna som Skövde kommun är huvudman för, och att barn- och utbildningsnämnden ska inrätta nya rutiner.

Yttrandet ska nu skickas till mark- och miljödomstolen där tvisten ska avgöras.

– Det är viktigt att få veta huruvida Folkhälsomyndighetens allmänna råd är tillräckligt starka för att användas vid tillsyn. Vi menar att det är så, säger miljönämndens ordförande Ulf Eriksson, (C).

Ulf Eriksson säger att man måste ha riktlinjer för städning av allmänna lokaler såsom skolor.

– Vi vann i första instans (länsstyrelsen, reds anm.) och det här fallet kan bli prejudicerande. Därför avvaktar vi resultatet innan vi går vidare med de andra kommunerna. Vi vill pröva det här fullt ut.

Det var under 2014, 2015 och 2016 som inspektörerna fann brister i städningen på skolorna.

De hittade bland annat damm som hade ansamlats under en längre tid.