11 dec 2017 22:15

11 dec 2017 22:15

"Det grövsta jag har blivit anklagad för"

SKÖVDE: Debatt mellan Monica Green (S) och Katarina Jonsson (M)

En het debatt om västra stambanan inledde måndagens fullmäktige. Monica Green (S) ifrågasatte om kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) gjort tillräckligt för utvecklingen.

Monica Green (S) riktade frågor mot kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) angående Västra Stambanan.

– Vad har kommunstyrelsens ordförande gjort för att Västra stambanan nödvändiga investeringar finns med i Trafikverkets nationella plan? Vad har kommunstyrelsens ordförande gjort för att hela Västsverige ska driva på Västra stambanan och vad har man gjort för att stärka samförståndet om Västra stambanan?

Som ordförande för Skaraborgs kommunalförbund har Katarina Jonsson varit delaktig i arbetet att med tre andra kommunalförbund och med Västra Götalandsregionen lämna in ett yttrande till Trafikverket om den nationella planen.

Som svar till Monica Green konstaterade Katarina Jonsson vikten av att diskutera Västra Stambanan innan hon besvarade frågorna om sin egen insats.

– Som ordförande i Skaraborgs kommunalförbund har jag drivit Västra stambanans utveckling hårt i de förhandlingar vi har haft med de andra kommunalförbunden i Västra Götaland.

Monica Green ifrågasatte sedan igen Katarina Jonssons handlingskraft.

– Jag vill veta varför kommunstyrelsens ordförande i Skövde blir så vag i de här förhandlingarna? Om du nu är så att du hade så goda argument och visste vikten av Västra stambanan, varför gav du dig? Tittar man på svaret nu som ni har skrivit under är det spaltmeter om Götalandsbanan och sedan är det nästan som ”ett litet ps” längst ner om Västra stambanan. Det är en övervältring och jag förstår inte hur Katarina Jonsson kan ha lagt sig så platt.

– Du anklagar mig för att jag inte har drivit det bästa för Skövde och Skaraborg och Västsverige. Det är nog det grövsta jag har blivit anklagad för någon gång. Det är allvarligt måste jag säga. Vi jobbar ganska hårt tillsammans och tar bort alla politiska gränser när vi åker till Göteborg och sätter oss med de andra kommunalförbunden. Det behöver du aldrig tvivla på.

Diskussionen fortlöpte och Leif Walterum (C), ordförande för Västra stambanegruppen som också lämnat yttrande för den nationella planen, kommenterade också.

– Det är en alldeles för viktig fråga att ha politiskt käbbel om.

Monica Green (S) riktade frågor mot kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) angående Västra Stambanan.

– Vad har kommunstyrelsens ordförande gjort för att Västra stambanan nödvändiga investeringar finns med i Trafikverkets nationella plan? Vad har kommunstyrelsens ordförande gjort för att hela Västsverige ska driva på Västra stambanan och vad har man gjort för att stärka samförståndet om Västra stambanan?

Som ordförande för Skaraborgs kommunalförbund har Katarina Jonsson varit delaktig i arbetet att med tre andra kommunalförbund och med Västra Götalandsregionen lämna in ett yttrande till Trafikverket om den nationella planen.

Som svar till Monica Green konstaterade Katarina Jonsson vikten av att diskutera Västra Stambanan innan hon besvarade frågorna om sin egen insats.

– Som ordförande i Skaraborgs kommunalförbund har jag drivit Västra stambanans utveckling hårt i de förhandlingar vi har haft med de andra kommunalförbunden i Västra Götaland.

Monica Green ifrågasatte sedan igen Katarina Jonssons handlingskraft.

– Jag vill veta varför kommunstyrelsens ordförande i Skövde blir så vag i de här förhandlingarna? Om du nu är så att du hade så goda argument och visste vikten av Västra stambanan, varför gav du dig? Tittar man på svaret nu som ni har skrivit under är det spaltmeter om Götalandsbanan och sedan är det nästan som ”ett litet ps” längst ner om Västra stambanan. Det är en övervältring och jag förstår inte hur Katarina Jonsson kan ha lagt sig så platt.

– Du anklagar mig för att jag inte har drivit det bästa för Skövde och Skaraborg och Västsverige. Det är nog det grövsta jag har blivit anklagad för någon gång. Det är allvarligt måste jag säga. Vi jobbar ganska hårt tillsammans och tar bort alla politiska gränser när vi åker till Göteborg och sätter oss med de andra kommunalförbunden. Det behöver du aldrig tvivla på.

Diskussionen fortlöpte och Leif Walterum (C), ordförande för Västra stambanegruppen som också lämnat yttrande för den nationella planen, kommenterade också.

– Det är en alldeles för viktig fråga att ha politiskt käbbel om.

  • Joacim F Kaiberger