09 jan 2018 14:48

09 jan 2018 14:48

Chefsbyte vid Militärregion Väst

FÖRSVARET: Peter Hederstedt tar över efter Bengt Alexandersson

Skövdebon Peter Hederstedt tar över som ny chef för Militärregion Väst efter P4-chefen Bengt Alexandersson. Chefsbytet ägde rum vid en ceremoni på Skaraborgsmässen under tisdagen.

Uppdraget blir 54-åringens första med placering i Skövde trots att han varit rotad i Skaraborg sedan 1980-talet. Översten gjorde sin värnplikt på Gotland men utbildade sig till yrkesofficer på K3 i Karlsborg där han bland annat har varit med att starta specialförbanden och även varit chef för Särskilda operationsgruppen.

Närmast kommer han från en tjänst på högkvarteret som chef för Försvarsmaktens enhet för internationella relationer. Han har även lång och bred erfarenhet från internationella insatser och uppdrag i bland annat Mellanöstern, Asien och Afrika.

– Jag är Skövdebo sedan 1,5 år så det ska bli skönt att ha kontoret på hemmaplan (Trängregementet). Men det geografiska området för MR Väst (Västra Götaland, Halland, Örebro och Värmland) är stort, så det kommer att bli en del resor, säger han till SLA.

Hederstedt tar över ansvaret för MR Väst efter P4-chefen Bengt Alexandersson som nu kan koncentrera sig på att vara regements- och garnisonschef efter att ÖB tagit beslutet att varje militärregion – vars staber har ansvaret för att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället – ska ha fristående chefer.

– Ett beslut som ligger rätt i tiden och som ger mig möjlighet att fokusera på att fortsätta utveckla våra krigsförband och etableringen av stridsgruppen på Gotland. Vi ska även börja ta emot värnpliktiga nästa sommar och har även ansvar för två Mali-missioner (18 och 19) så det finns arbetsuppgifter, konstaterar Alexandersson.

För Peter Hederstedt väntar en hektisk period:

– Nu ska jag träffa landshövdingar och myndighetschefer för att skapa goda relationer, det tror jag blir viktigt för att lyckas i den här rollen.

Uppdraget blir 54-åringens första med placering i Skövde trots att han varit rotad i Skaraborg sedan 1980-talet. Översten gjorde sin värnplikt på Gotland men utbildade sig till yrkesofficer på K3 i Karlsborg där han bland annat har varit med att starta specialförbanden och även varit chef för Särskilda operationsgruppen.

Närmast kommer han från en tjänst på högkvarteret som chef för Försvarsmaktens enhet för internationella relationer. Han har även lång och bred erfarenhet från internationella insatser och uppdrag i bland annat Mellanöstern, Asien och Afrika.

– Jag är Skövdebo sedan 1,5 år så det ska bli skönt att ha kontoret på hemmaplan (Trängregementet). Men det geografiska området för MR Väst (Västra Götaland, Halland, Örebro och Värmland) är stort, så det kommer att bli en del resor, säger han till SLA.

Hederstedt tar över ansvaret för MR Väst efter P4-chefen Bengt Alexandersson som nu kan koncentrera sig på att vara regements- och garnisonschef efter att ÖB tagit beslutet att varje militärregion – vars staber har ansvaret för att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället – ska ha fristående chefer.

– Ett beslut som ligger rätt i tiden och som ger mig möjlighet att fokusera på att fortsätta utveckla våra krigsförband och etableringen av stridsgruppen på Gotland. Vi ska även börja ta emot värnpliktiga nästa sommar och har även ansvar för två Mali-missioner (18 och 19) så det finns arbetsuppgifter, konstaterar Alexandersson.

För Peter Hederstedt väntar en hektisk period:

– Nu ska jag träffa landshövdingar och myndighetschefer för att skapa goda relationer, det tror jag blir viktigt för att lyckas i den här rollen.