11 jan 2018 21:10

11 jan 2018 21:10

De ska besöka företagen

SKÖVDE: Kommunen för dialog med näringslivet

Under några veckor framåt kommer politiker och tjänstemän knacka på dörren hos lokala företag för att lyssna till vad de har att säga om näringslivet i Skövde . Syftet med kommunens besök är att skapa ett bättre företagsklimat.

Det är drygt 50 politiker och tjänstepersoner inom Skövde kommun som deltar i den nya och omfattande satsningen med företagsbesök. Till exempel ingår deltagare från nämnder, sektors- och enhetschefer samt personal från näringslivsenheten.

Politiker och tjänstemän kommer att mixas ihop och delas upp i sju grupper som ska besöka det lokala näringslivet på deras respektive företag. Projektet drar i gång den 23 januari och ska hålla på till 1 mars.

Besöker 56 företag

Under kommunturnén kommer 56 lokala företag att få besök. Små och medelstora företag både i tätorten och på landsbygden ska besökas. 25 företag har själva anmält att de vill delta. De övriga har näringslivsenheten tagit kontakt med för att skapa en bra mix av branscher.

Bland andra kommer man hälsa på hos Arken zoo, Furhoffs, ICA Blomman och pizzeria Prima för att lyssna till vad de har att säga

– Målet är att Skövde ska klättra upp till plats 30 på Svenskt näringslivs rankinglista, säger näringslivschef Ramona Nilsson. Det är viktigt att föra en dialog mellan kommunen och företagen. Tanken är att detta inte ska vara en engångsinsats utan kunna göras kontinuerligt.

Förra årets företagsbarometer där Svenskt näringsliv låter företagen svara på enkätfrågor visade att Skövde kommun rasat ned till plats 115 bland landets 290 kommuner.

Bättre företagsklimat

Nu har kommunstyrelsen som mål att Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och ses som attraktivt för nyetableringar.

– Det är viktigt för Skövdes utveckling att vi är attraktiva och har ett starkt företagsklimat, säger kommunalrådet Katarina Jonsson.

Troliga frågor under företagsbesöken kommer att handla om infrastruktur, kompetensförsörjning och kortare kontaktvägar med kommunen.

Det är drygt 50 politiker och tjänstepersoner inom Skövde kommun som deltar i den nya och omfattande satsningen med företagsbesök. Till exempel ingår deltagare från nämnder, sektors- och enhetschefer samt personal från näringslivsenheten.

Politiker och tjänstemän kommer att mixas ihop och delas upp i sju grupper som ska besöka det lokala näringslivet på deras respektive företag. Projektet drar i gång den 23 januari och ska hålla på till 1 mars.

Besöker 56 företag

Under kommunturnén kommer 56 lokala företag att få besök. Små och medelstora företag både i tätorten och på landsbygden ska besökas. 25 företag har själva anmält att de vill delta. De övriga har näringslivsenheten tagit kontakt med för att skapa en bra mix av branscher.

Bland andra kommer man hälsa på hos Arken zoo, Furhoffs, ICA Blomman och pizzeria Prima för att lyssna till vad de har att säga

– Målet är att Skövde ska klättra upp till plats 30 på Svenskt näringslivs rankinglista, säger näringslivschef Ramona Nilsson. Det är viktigt att föra en dialog mellan kommunen och företagen. Tanken är att detta inte ska vara en engångsinsats utan kunna göras kontinuerligt.

Förra årets företagsbarometer där Svenskt näringsliv låter företagen svara på enkätfrågor visade att Skövde kommun rasat ned till plats 115 bland landets 290 kommuner.

Bättre företagsklimat

Nu har kommunstyrelsen som mål att Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och ses som attraktivt för nyetableringar.

– Det är viktigt för Skövdes utveckling att vi är attraktiva och har ett starkt företagsklimat, säger kommunalrådet Katarina Jonsson.

Troliga frågor under företagsbesöken kommer att handla om infrastruktur, kompetensförsörjning och kortare kontaktvägar med kommunen.