11 jan 2018 13:24

11 jan 2018 13:24

Deponi i Ranstad skyddas

SKÖVDE

Länsstyrelsen föreslår att deponin med rester från den uranutvinning vid Ranstadsverket blir miljöriskområde.

Det föreslagna miljöriskområdet vid Ranstad, på gränsen mellan Skövde och Falköping, blir i så fall det första i sitt slag i Västra Götalands län och det andra i Sverige.

– Miljöriskområde är ett bra sätt att hantera den här typen av områden som inte kan saneras. Det innebär att området säkras och man får ett varaktigt skydd mot ingrepp och exploatering, säger Urban Lindqvist, länsmiljöingenjör vid Länsstyrelsen Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Deponin består av rester från den uranutvinning som skedde på 1960-talet. I den 25 hektar stora deponin finns cirka 200 ton uran och även stora mängder andra metaller.

I början på 1990-talet lades en skyddstäckning på deponin för att förhindra syre och vatten att tränga in. Läckaget har därefter minskat men nu vill man alltså få till restriktioner för att ytterligare skydda området.

Förslaget remitteras nu till sakägare, närboende och olika myndigheter som ges möjlighet att yttra sig innan Länsstyrelsen beslutar.

Det föreslagna miljöriskområdet vid Ranstad, på gränsen mellan Skövde och Falköping, blir i så fall det första i sitt slag i Västra Götalands län och det andra i Sverige.

– Miljöriskområde är ett bra sätt att hantera den här typen av områden som inte kan saneras. Det innebär att området säkras och man får ett varaktigt skydd mot ingrepp och exploatering, säger Urban Lindqvist, länsmiljöingenjör vid Länsstyrelsen Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Deponin består av rester från den uranutvinning som skedde på 1960-talet. I den 25 hektar stora deponin finns cirka 200 ton uran och även stora mängder andra metaller.

I början på 1990-talet lades en skyddstäckning på deponin för att förhindra syre och vatten att tränga in. Läckaget har därefter minskat men nu vill man alltså få till restriktioner för att ytterligare skydda området.

Förslaget remitteras nu till sakägare, närboende och olika myndigheter som ges möjlighet att yttra sig innan Länsstyrelsen beslutar.