12 jan 2018 17:16

12 jan 2018 17:16

Förbereder ombyggnad av parken

SKÖVDE: Ett kastanjeträd i kyrkparken togs ned

Till våren börjar arbetet med kyrkparken runt St:a Helena kyrka. Bland annat ska taket till körrummet som finns två meter under parkgräset tätas. Nu har Svenska kyrkan tagit bort ett kastanjeträd för att möjliggöra renoveringen.

Skövde kommuns arbete med att förändra Hertig Johans gata har varit i gång sedan i november. Samtidigt förbereder Svenska kyrkan sig för ombyggnationer i kyrkparken precis bredvid gatan.

– Det är två entreprenader. Den ena är kommunens där man gör om Hertig Johans gata och sedan är det kyrkans som kommer utföras lite längre fram, konstaterar arkitekten och projektledaren Ingvar Blixt tillsammans med Jan Thiberg som är fastighetschef för Skövde församling.

Fuktskador i källaren

I parken ska Svenska kyrkan bland annat renovera taket till körrummet som finns två meter under kyrkans gräsmatta, precis bredvid huvudingången.

– Det är läckage i källaren som kyrkan har och då måste vi gräva en eller två meter ner då det ska göras en täckning av taket, säger Ingvar Blixt.

För att kunna komma åt taket till körrummet var kyrkan tvungna att ta bort ett kastanjeträd vars rötter annars hade kommit till skada under renoveringen.

Skövde kommun hade dock utgått ifrån att trädet skulle stå kvar på kyrkans gräsmatta samt att man skulle göra en vakuumsugning kring rötterna som vetter ut mot gatan.

– Utifrån vår horisont hade det gärna fått stå kvar. Men när trädet ändå hade skadats så pass mycket under arbetet med körrummet är det lämpligare att i stället sätta ett nytt stort träd efteråt, säger Evalena Öman, stadsträdgårdsmästare åt Skövde kommun.

I parken kommer det även byggas ett torg framför kyrkan. Arbetet startar i mars och ska färdigställas innan året är slut.

Skövde kommuns arbete med att förändra Hertig Johans gata har varit i gång sedan i november. Samtidigt förbereder Svenska kyrkan sig för ombyggnationer i kyrkparken precis bredvid gatan.

– Det är två entreprenader. Den ena är kommunens där man gör om Hertig Johans gata och sedan är det kyrkans som kommer utföras lite längre fram, konstaterar arkitekten och projektledaren Ingvar Blixt tillsammans med Jan Thiberg som är fastighetschef för Skövde församling.

Fuktskador i källaren

I parken ska Svenska kyrkan bland annat renovera taket till körrummet som finns två meter under kyrkans gräsmatta, precis bredvid huvudingången.

– Det är läckage i källaren som kyrkan har och då måste vi gräva en eller två meter ner då det ska göras en täckning av taket, säger Ingvar Blixt.

För att kunna komma åt taket till körrummet var kyrkan tvungna att ta bort ett kastanjeträd vars rötter annars hade kommit till skada under renoveringen.

Skövde kommun hade dock utgått ifrån att trädet skulle stå kvar på kyrkans gräsmatta samt att man skulle göra en vakuumsugning kring rötterna som vetter ut mot gatan.

– Utifrån vår horisont hade det gärna fått stå kvar. Men när trädet ändå hade skadats så pass mycket under arbetet med körrummet är det lämpligare att i stället sätta ett nytt stort träd efteråt, säger Evalena Öman, stadsträdgårdsmästare åt Skövde kommun.

I parken kommer det även byggas ett torg framför kyrkan. Arbetet startar i mars och ska färdigställas innan året är slut.

  • Joacim F Kaiberger