20 jan 2018 06:00

20 jan 2018 06:00

Slakteriet vill växa och anställa

SKÖVDE: Eventuellt flyttas styckningen från Stockholm

Skövde slakteri ansöker om att utöka styckningsverksamheten till att omfatta alla djur som slaktas där. Det skulle i så fall innebära att cirka 60 personer anställs.

I dag slaktas nöt och gris på Skövde slakteri, och endast en del styckas där. Djurkropparna körs i stället till Stockholm och ett företag i Gudrunsfamiljen (Ögren-gruppen), som även Skövde slakteri tillhör.

Företaget ligger i slakthusområdet som är under avveckling. Man tittar därför på olika alternativ och ett av dem är att utöka verksamheten på Skövde slakteri till att omfatta styckning av alla djur som slaktas där.

Företaget poängterar i sin ansökan till länsstyrelsen att inga beslut är fattade när det gäller den framtida verksamheten.

Måste anställa

För att klara utökningen skulle man behöva bygga ut slakteriet samt anställa cirka 60 personer. Nu har företaget cirka 150 personer anställda.

I dag har Skövde slakteri tillstånd till 50 000 ton slaktvikt per år. Man ansöker nu om att styckvikten blir densamma.

Antalet som slaktas i dag är cirka 1 000 nötkreatur och cirka 5 400 grisar per vecka. För närvarande styckas cirka 500 nötkreatur och cirka 300 grisar per vecka.

Om hela verksamheten flyttas från Stockholm kommer den nya styckningsvolymen vara cirka 800 nötkreatur och cirka 4 800 grisar per vecka. Resterande kött kommer, precis som nu, att levereras som halv eller en fjärdedels styckkropp. Ansökan gäller ändå möjligheten att kunna stycka allt.

I dag slaktas nöt och gris på Skövde slakteri, och endast en del styckas där. Djurkropparna körs i stället till Stockholm och ett företag i Gudrunsfamiljen (Ögren-gruppen), som även Skövde slakteri tillhör.

Företaget ligger i slakthusområdet som är under avveckling. Man tittar därför på olika alternativ och ett av dem är att utöka verksamheten på Skövde slakteri till att omfatta styckning av alla djur som slaktas där.

Företaget poängterar i sin ansökan till länsstyrelsen att inga beslut är fattade när det gäller den framtida verksamheten.

Måste anställa

För att klara utökningen skulle man behöva bygga ut slakteriet samt anställa cirka 60 personer. Nu har företaget cirka 150 personer anställda.

I dag har Skövde slakteri tillstånd till 50 000 ton slaktvikt per år. Man ansöker nu om att styckvikten blir densamma.

Antalet som slaktas i dag är cirka 1 000 nötkreatur och cirka 5 400 grisar per vecka. För närvarande styckas cirka 500 nötkreatur och cirka 300 grisar per vecka.

Om hela verksamheten flyttas från Stockholm kommer den nya styckningsvolymen vara cirka 800 nötkreatur och cirka 4 800 grisar per vecka. Resterande kött kommer, precis som nu, att levereras som halv eller en fjärdedels styckkropp. Ansökan gäller ändå möjligheten att kunna stycka allt.