02 feb 2018 06:00

02 feb 2018 06:00

Grönt kort öppnar åvc-grinden

VÄRSÅS: Första utbildningstillfället för Värsåsborna

Med det gröna kortet kan man komma in på återvinningscentralen från sju på morgonen till nio på kvällen – alla dagar. Nu utbildas Värsåsborna för att få kortet och de möter också en utbyggd och ombyggd central.

För att utöka servicen och tillgången för kunderna införs nu så kallat grönt kort även till återvinningscentralen i Värsås. Sedan tidigare finns det inom Avfallshantering östra Skaraborgs, AÖS, i Timmersdala, Hjo och Karlsborg.

Krav på fiber

Att det nu även blir verklighet i Värsås hänger bland annat ihop med att det dragits fiber till anläggningen som ligger strax utanför samhället.

– Det är en förutsättning för att det ska fungera. Men sedan handlar det också om att den ligger bra till och det är ett bra område, säger Christina Storm, åvc-chef, AÖS.

Hon var på plats på torsdagen när tolv Värsåsbor fick gå den allra första grönt kort-utbildningen.

– Det blir fler kurstillfällen, 200 har anmält sig efter att vi skickade ut informationsblad till 350 hushåll, först ut är de med postadress Värsås.

När man har gått utbildningen och har fått sitt gröna kort har man tillträde till centralen från sju på morgonen till nio på kvällen – man kan alltså besöka anläggningen utanför ordinarie öppettider.

Centralen ombyggd

Under utbildningen får man lära sig hur man sorterar och hur säkerheten fungerar. Att få det gröna kortet innebär också ett ansvar för kunderna. Området kameraövervakas. Åvc-Värsås har också byggts ut och området har disponerats om för att passa verksamheten, bland annat har det byggts ett skärmtak och en ramp.

För att utöka servicen och tillgången för kunderna införs nu så kallat grönt kort även till återvinningscentralen i Värsås. Sedan tidigare finns det inom Avfallshantering östra Skaraborgs, AÖS, i Timmersdala, Hjo och Karlsborg.

Krav på fiber

Att det nu även blir verklighet i Värsås hänger bland annat ihop med att det dragits fiber till anläggningen som ligger strax utanför samhället.

– Det är en förutsättning för att det ska fungera. Men sedan handlar det också om att den ligger bra till och det är ett bra område, säger Christina Storm, åvc-chef, AÖS.

Hon var på plats på torsdagen när tolv Värsåsbor fick gå den allra första grönt kort-utbildningen.

– Det blir fler kurstillfällen, 200 har anmält sig efter att vi skickade ut informationsblad till 350 hushåll, först ut är de med postadress Värsås.

När man har gått utbildningen och har fått sitt gröna kort har man tillträde till centralen från sju på morgonen till nio på kvällen – man kan alltså besöka anläggningen utanför ordinarie öppettider.

Centralen ombyggd

Under utbildningen får man lära sig hur man sorterar och hur säkerheten fungerar. Att få det gröna kortet innebär också ett ansvar för kunderna. Området kameraövervakas. Åvc-Värsås har också byggts ut och området har disponerats om för att passa verksamheten, bland annat har det byggts ett skärmtak och en ramp.