11 feb 2018 10:00

11 feb 2018 10:00

Uttrycka känslor via bild

SKÖVDE: Gärd Holmqvist har disputerat med en avhandling om bildterapi

Forskning. Gärd Holmqvist slår ett slag för bildterapin. Eftersom det behövs mer forskning har hon nyligen disputerat i ämnet.

Gärd Holmqvist är utbildad arbets- och bildterapeut och har jobbat inom det sedan 1970-talet. Hon anser att det ska finnas alternativa former av vård där bildterapi är en av dem.

Bidra till forskningen

– Då det ställdes större krav på att det skulle finnas bevis på att behandlingarna är verksamma så är det många behandlingar som har försvunnit från vården successivt. Det har inte funnits forskning som bevisar att en del behandlingsmetoder är bra och det har framför allt gällt de icke verbala metoderna som har funnits länge, säger Gärd Holmqvist.

”Ingen mångfald”

Hon tycker att vården har blivit ensidig i Sverige just på grund av kraven på bevis.

– Det är ingen mångfald längre. Patienten ska vara i centrum och välja den vård de tycker är bra men samtidigt har vi ett väldigt snävt utbud. Det finns flera icke verbala metoderna som dans- och musikterapi som fungerar bra och hjälper människor att uttrycka sina känslor, vilket kan vara svårt. En bild eller en rörelse kan hjälpa till att sätta ord på känslorna, säger hon.

Ge ett bidrag

I bildterapin formar man, i olika konstnärligt material, en inre bild, det kan vara en målning eller ett arbete i lera som speglar det inre känslolivet. Genom bilden möter man sig själv och reflekterar över sin målning tillsammans med terapeuten.

– Man får en distans till det man uttryckt i bilden och då kan det vara lättare att prata om det. Eftersom jag har arbetat med bildterapi i så många år och tyckt att det fungerade bra för en del patienter så ville jag, i slutet av min yrkeskarriär, ge ett bidrag till forskningen inom bildterapi. För det behövs forskning.

Inre förändring

Gärd Holmqvist disputerade med doktorsavhandlingen Bildterapi - en väg till inre förändring och förbättrad hälsa på Högskolan i Halmstad. I sin avhandling har hon intervjuat 17 kvinnor och tittat på den inre förändringen som i förlängningen leder till en hälsosammare livsstil.

En vändpunkt

– Att bara ge goda råd som att sluta röka eller gå ned i vikt, det är inte säkert att det fungerar utan man kan behöva förändras på ett inre och djupare plan för att klara av en större livsstilsförändring och det är den jag har tittat på.

12 av de 17 kvinnorna upplever att bildterapin har gett dem en vändpunkt som var avgörande för att kunna gå vidare i livet.

– Jag har tittat väldigt snävt om det skedde en förändring och vad som i så fall bidrog till det. Det var bildprocessen, tillit till terapeuten, själva bilden och den kreativa impulsen som de beskrev för att den här förändringen skulle ske.

Bättre kontakt med sina känslor och våga ändra sitt liv men även att lära sig omdefiniera sina känslor är en del av de positiva förändringar som deltagarna upplevde.

Hjälp i vardagen

– De övriga fem kvinnorna beskrev bildterapin mer som en stödkontakt som hjälpte dem att klara av vardagen. Det är lika värdefullt det men inte det jag hade fokus på i min undersökning. Jag ville beskriva att bildterapi kan leda till en inre förändring likväl som samtalsterapi. Alla har inte nytta av bildterapi men en del har det och det är synd att det inte erbjuds i dag.

Gärd Holmqvist är utbildad arbets- och bildterapeut och har jobbat inom det sedan 1970-talet. Hon anser att det ska finnas alternativa former av vård där bildterapi är en av dem.

Bidra till forskningen

– Då det ställdes större krav på att det skulle finnas bevis på att behandlingarna är verksamma så är det många behandlingar som har försvunnit från vården successivt. Det har inte funnits forskning som bevisar att en del behandlingsmetoder är bra och det har framför allt gällt de icke verbala metoderna som har funnits länge, säger Gärd Holmqvist.

”Ingen mångfald”

Hon tycker att vården har blivit ensidig i Sverige just på grund av kraven på bevis.

– Det är ingen mångfald längre. Patienten ska vara i centrum och välja den vård de tycker är bra men samtidigt har vi ett väldigt snävt utbud. Det finns flera icke verbala metoderna som dans- och musikterapi som fungerar bra och hjälper människor att uttrycka sina känslor, vilket kan vara svårt. En bild eller en rörelse kan hjälpa till att sätta ord på känslorna, säger hon.

Ge ett bidrag

I bildterapin formar man, i olika konstnärligt material, en inre bild, det kan vara en målning eller ett arbete i lera som speglar det inre känslolivet. Genom bilden möter man sig själv och reflekterar över sin målning tillsammans med terapeuten.

– Man får en distans till det man uttryckt i bilden och då kan det vara lättare att prata om det. Eftersom jag har arbetat med bildterapi i så många år och tyckt att det fungerade bra för en del patienter så ville jag, i slutet av min yrkeskarriär, ge ett bidrag till forskningen inom bildterapi. För det behövs forskning.

Inre förändring

Gärd Holmqvist disputerade med doktorsavhandlingen Bildterapi - en väg till inre förändring och förbättrad hälsa på Högskolan i Halmstad. I sin avhandling har hon intervjuat 17 kvinnor och tittat på den inre förändringen som i förlängningen leder till en hälsosammare livsstil.

En vändpunkt

– Att bara ge goda råd som att sluta röka eller gå ned i vikt, det är inte säkert att det fungerar utan man kan behöva förändras på ett inre och djupare plan för att klara av en större livsstilsförändring och det är den jag har tittat på.

12 av de 17 kvinnorna upplever att bildterapin har gett dem en vändpunkt som var avgörande för att kunna gå vidare i livet.

– Jag har tittat väldigt snävt om det skedde en förändring och vad som i så fall bidrog till det. Det var bildprocessen, tillit till terapeuten, själva bilden och den kreativa impulsen som de beskrev för att den här förändringen skulle ske.

Bättre kontakt med sina känslor och våga ändra sitt liv men även att lära sig omdefiniera sina känslor är en del av de positiva förändringar som deltagarna upplevde.

Hjälp i vardagen

– De övriga fem kvinnorna beskrev bildterapin mer som en stödkontakt som hjälpte dem att klara av vardagen. Det är lika värdefullt det men inte det jag hade fokus på i min undersökning. Jag ville beskriva att bildterapi kan leda till en inre förändring likväl som samtalsterapi. Alla har inte nytta av bildterapi men en del har det och det är synd att det inte erbjuds i dag.

  • Anneli Malm