12 feb 2018 14:10

12 feb 2018 14:10

Enkät: Ska vi ha samma tid året om?

Europaparlamentet har tagit beslut om att EU-kommissionen ska ta fram förslag som skulle kunna ersätta sommartiden. SLA gick ut och frågade om man helst ser att det skulle vara samma tid under både sommaren och vintern.
Laura Gustavsson, Skövde: Ja. Då behöver vi inte ändra klockan.Anneli Malm
Jamal Mohammed, Skara: Ja. Jag har ingen speciell förklaring men det känns som att det ska vara så.
Kerstin Lundgren, Lidköping: Ja, det kan vi ha. Men det beror lite på hur det ser ut i andra länder runt omkring. Det är ju bäst om vi alla har samma.
Stina, Ellen och Gustav Brisman, Falköping: Vi vill att det ska gå tillbaka till att man inte ska ändra på klockan. Tänk vad skönt, konstaterade Ellen.
Anna Andersson, Falköping: Ja, på ett sätt. Men man har ändå det här med sommartiden att längta efter, men annars ser jag inte någon mening med det.
Peter Gustavsson, Skövde: Ja. Då slipper man att tänka på att ändra klockan.
Gunnel Aronsson, Mariestad: Ja, det tycker jag. Jag tycker det är så jobbigt med den här omställningen. Det tar en månad minst innan jag kommer i kapp.
Tobias Andersson, Mariestad: Nej, det tycker jag inte. Dels tror jag att det är bökigt att ändra nu när det är så satt. Sedan tycker jag ju om när det blir längre dagar.