13 feb 2018 10:52

13 feb 2018 10:52

Bussmiljönärerna reser vidare

SKÖVDE: Vill lyfta fram kollektivtrafiken

Projektet Bussmiljönärerna har nu kommit en bit på väg. Sedan 1 december har tio Skövdebor testat att lämna bilen hemma och i stället åka buss till arbetet. ”De har bussat på bra, det verkar lyckat”, säger projektledaren Ludvig Isacsson.

De tio deltagarna i Bussmiljönärerna har nu hunnit halvvägs i projektet där de testar att åka buss i stället för bil till sina arbeten. Bussmiljönär-projektet startade 1 december och går i mål 31 mars.

– Deltagarna har bussat på bra, säger Ludvig Isacsson, energi- och klimatrådgivare i Skövde kommun. I närmare 80 procent av resorna till arbetet har de bytt från att åka med bil till att resa med buss i stället, så det känns väldigt lyckat. Projektet går ut på att man ska pendla till och från sin arbetsplats, fokus ligger på dem som har möjlighet att åka buss till arbetet.

Pendlar i bil

Skövde kommun, Västtrafik samt bussbolaget Nobina står bakom bussprojektet och syftet är att försöka få fler människor att resa med buss. Många arbetsplatsresor i Skövde tätort görs med bil.

Nobina kommer även att få feedback av deltagarna om hur de upplevt busspendlandet. De redovisar sina resor i en loggbok.

– De flesta av deltagarna säger att de kommer fortsätta att åka buss, nio av tio har bestämt sig för det. Men de framför också att det finns färre avgångar på eftermiddag och kväll när de ska åka hem efter arbetet.

Miljöeffekt

Bussprojektet har även som syfte att bilresandet kan minska i Skövde tätort, det ger också positiva effekter på miljön, menar Isacsson.

– Det är bra för miljön när utsläppen minskar, många arbetsplatsresor sker med bil och genom att välja bussen i stället minskar klimatpåverkan. Bussarna i stadstrafiken drivs med biogas, och det är faktiskt många som inte vet om det.

De tio deltagarna i Bussmiljönärerna har nu hunnit halvvägs i projektet där de testar att åka buss i stället för bil till sina arbeten. Bussmiljönär-projektet startade 1 december och går i mål 31 mars.

– Deltagarna har bussat på bra, säger Ludvig Isacsson, energi- och klimatrådgivare i Skövde kommun. I närmare 80 procent av resorna till arbetet har de bytt från att åka med bil till att resa med buss i stället, så det känns väldigt lyckat. Projektet går ut på att man ska pendla till och från sin arbetsplats, fokus ligger på dem som har möjlighet att åka buss till arbetet.

Pendlar i bil

Skövde kommun, Västtrafik samt bussbolaget Nobina står bakom bussprojektet och syftet är att försöka få fler människor att resa med buss. Många arbetsplatsresor i Skövde tätort görs med bil.

Nobina kommer även att få feedback av deltagarna om hur de upplevt busspendlandet. De redovisar sina resor i en loggbok.

– De flesta av deltagarna säger att de kommer fortsätta att åka buss, nio av tio har bestämt sig för det. Men de framför också att det finns färre avgångar på eftermiddag och kväll när de ska åka hem efter arbetet.

Miljöeffekt

Bussprojektet har även som syfte att bilresandet kan minska i Skövde tätort, det ger också positiva effekter på miljön, menar Isacsson.

– Det är bra för miljön när utsläppen minskar, många arbetsplatsresor sker med bil och genom att välja bussen i stället minskar klimatpåverkan. Bussarna i stadstrafiken drivs med biogas, och det är faktiskt många som inte vet om det.