13 feb 2018 06:00

13 feb 2018 06:00

Debatt om sommartiden

SKÖVDE: EU-kommissionen ska arbeta fram förslag

Frågan om sommartidens vara eller icke vara har blivit en fråga för EU. Efter en namninsamling i Finlands riksdag togs ämnet upp i december och nu har EU-kommissionen uppmanats att komma med ett förslag på förändring, enligt TT.

I Sverige infördes sommartiden 1980 och sedan 1996 ska klockan vridas fram en timme den sista söndagen i mars och sista söndagen i oktober vrids den tillbaka till vintertid. Men frågan om att faktiskt fortsätta att ha sommartiden inom EU, som haft det sedan 2002, är nu uppe för diskussion.

Namninsamling

Frågan diskuterades officiellt i december i samband med att en namninsamling om att slopa tidsomställningen hade gjorts i Finlands riksdag.

I EU-parlamentets petitionsutskott som tar emot åsikter från allmänheten konstaterar ordförande Cecilia Wikström (L) att det finns många som har åsikter om sommartiden.

– Det finns ingen fråga som har engagerat så många människor runt om i EU som den, säger hon till TT.

Nu har frågan debatterats i EU-parlamentet där man fastställt att ge EU-kommissionen i uppdrag att ta fram vilka andra lösningar som skulle kunna vara möjliga.

– Det finns en växande opposition i allt fler medlemsstater. Det här är en möjlighet att säga klart och tydligt: återkom med ett förslag för att få slut på den här tidsomställningscirkusen, säger svenska ledamoten Fredrick Federley (C).

Även ledamoten Marita Ulvskog (S) är positiv till att frågan nu tas upp.

– När många människor vänder sig till EU och har en fråga som de vill söka förändring på, då är det jätteviktigt att det tas på allvar och görs en analys.

I Sverige infördes sommartiden 1980 och sedan 1996 ska klockan vridas fram en timme den sista söndagen i mars och sista söndagen i oktober vrids den tillbaka till vintertid. Men frågan om att faktiskt fortsätta att ha sommartiden inom EU, som haft det sedan 2002, är nu uppe för diskussion.

Namninsamling

Frågan diskuterades officiellt i december i samband med att en namninsamling om att slopa tidsomställningen hade gjorts i Finlands riksdag.

I EU-parlamentets petitionsutskott som tar emot åsikter från allmänheten konstaterar ordförande Cecilia Wikström (L) att det finns många som har åsikter om sommartiden.

– Det finns ingen fråga som har engagerat så många människor runt om i EU som den, säger hon till TT.

Nu har frågan debatterats i EU-parlamentet där man fastställt att ge EU-kommissionen i uppdrag att ta fram vilka andra lösningar som skulle kunna vara möjliga.

– Det finns en växande opposition i allt fler medlemsstater. Det här är en möjlighet att säga klart och tydligt: återkom med ett förslag för att få slut på den här tidsomställningscirkusen, säger svenska ledamoten Fredrick Federley (C).

Även ledamoten Marita Ulvskog (S) är positiv till att frågan nu tas upp.

– När många människor vänder sig till EU och har en fråga som de vill söka förändring på, då är det jätteviktigt att det tas på allvar och görs en analys.

  • Joacim F Kaiberger