13 feb 2018 13:23

13 feb 2018 13:23

Skövdeforskare till FN i New York

SKÖVDE

Hur överlever företag och organisationer kriser, och utvecklas, medan andra går under? Bokaktuelle Skövdeforskaren Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi, är inbjuden att prata om ämnet vid en FN-konferens i New York.

The Organizational Resilience Framework. Det är titeln på Stefan Tengblads och Margareta Oudhuis (Högskolan Borås) bok där flera företags upp- och nedgångar och recept till framgång har synats.

I boken, som är en antologi, medverkar även flera andra forskare från Högskolan i Skövde. Tengblad och hans medförfattare har tittat närmare på vad som kännetecknar företag som vänder kriser till framgång. Inom kort förläser han på en FN-konferens i New York i ämnet.

– Det finns många intressanta exempel. Volvo Cars är ett. De har i omgångar haft kriser och ekonomiska nedgångar men alltid kommit tillbaka. Apple är också värt att nämna. Innan Steve Jobs kom tillbaka under 1990-talet var konkursen nära. Sedan blev det ett av världens mest framgångsrik företag, säger Stefan i ett pressmeddelande.

Enligt Tengblad är egenskaperna tillförlitlighet, effektivitet och förändringsförmåga viktiga faktorer.

– Men allra viktigast är kanske medarbetarskapet. Engagerade medarbetare är det som driver, och utvecklar, företagen. Det skapar också kundnöjdhet och tillförlitlighet och besökare eller köpare som återvänder.

The Organizational Resilience Framework. Det är titeln på Stefan Tengblads och Margareta Oudhuis (Högskolan Borås) bok där flera företags upp- och nedgångar och recept till framgång har synats.

I boken, som är en antologi, medverkar även flera andra forskare från Högskolan i Skövde. Tengblad och hans medförfattare har tittat närmare på vad som kännetecknar företag som vänder kriser till framgång. Inom kort förläser han på en FN-konferens i New York i ämnet.

– Det finns många intressanta exempel. Volvo Cars är ett. De har i omgångar haft kriser och ekonomiska nedgångar men alltid kommit tillbaka. Apple är också värt att nämna. Innan Steve Jobs kom tillbaka under 1990-talet var konkursen nära. Sedan blev det ett av världens mest framgångsrik företag, säger Stefan i ett pressmeddelande.

Enligt Tengblad är egenskaperna tillförlitlighet, effektivitet och förändringsförmåga viktiga faktorer.

– Men allra viktigast är kanske medarbetarskapet. Engagerade medarbetare är det som driver, och utvecklar, företagen. Det skapar också kundnöjdhet och tillförlitlighet och besökare eller köpare som återvänder.