14 feb 2018 13:17

14 feb 2018 13:17

Här byggs de nya cykelvägarna

SKÖVDE: Kommunen planerar för framtiden

Trots att våren dröjer ett tag till är det dags för kommunen att börja planera för cykelsäsongen. Redan nu finns planer på vilka cykel- och gångvägar som kommer byggas ut.

Skövde kommuns politiker har beslutat att Skövde ska bli en cykelkommun. Just nu utarbetas en plan för hur cykelvägarna ska prioriteras framöver för att infria det löftet. En plan som dock inte kommer vars spikad och klar förrän cykelsäsongen redan dragit i gång för i år.

- Det är den som ska ligga tillgrund för framtida planering för cykelvägarna, säger Daniel Lindh tillförordnad gatu- och naturchef.

Årets planer

Däremot finns det redan planer för årets utbyggnader - fem stycken för att vara exakt.

- Vi kommer börja upphandla för tre av banorna ganska snart här. Det är biten mellan Kavelbrohallen och utmed Volvoparkeringen, på Norra Aspelundsvägen vid slakteriet och Skaraborgsgatan upp mot IP.

Upphandling

- Det här är de vägarna vi börjar upphandla för nu, men det finns planer på ytterligare två, säger Daniel Lindh.

- Den ena gång- och cykelvägen planeras på Havstenavägen förbi skolan bland annat. Men här måste gatukontoret samarbeta med både skolan och Skövdebostäder. Skövdebostäder ska ju bygga på området och skolan kan komma att bygga ut framöver vilket gör att sträckningen av en framtida gång- och cykelväg påverkas.

En annan sträcka som diskuteras är en led mellan Hasslum och Trädgårdsstaden.

Säker led

- Det är för att ordna en säker gång- och cykelled för de barn som ska börja på den nybyggda skolan i Trädgårdsstaden. Barnen i Hasslum kommer tillhöra det skolområdet. Också i det här fallet dröjer planerna eftersom det är många markägare på sträckan som kommunen måste förhandla med.

Renovering

Det finns också planer på att renovera vissa av de befintliga gång- och cykelvägarna, men i vilken ordning vågar inte Daniel Lindh säga just nu.

- Men det är klart att det är en hel del vägar där det ska läggas ny asfalt.

Till våren hoppas kommunen kunna fastställa planen för Skövde som en framtida cykelstad.

- Planen har varit ute på remiss och ska justeras innan politikerna kan ta ställning till den. Den blir sedan ett underlag för hur gång- och cykelvägarna ska prioriteras i framtiden.

Skövde kommuns politiker har beslutat att Skövde ska bli en cykelkommun. Just nu utarbetas en plan för hur cykelvägarna ska prioriteras framöver för att infria det löftet. En plan som dock inte kommer vars spikad och klar förrän cykelsäsongen redan dragit i gång för i år.

- Det är den som ska ligga tillgrund för framtida planering för cykelvägarna, säger Daniel Lindh tillförordnad gatu- och naturchef.

Årets planer

Däremot finns det redan planer för årets utbyggnader - fem stycken för att vara exakt.

- Vi kommer börja upphandla för tre av banorna ganska snart här. Det är biten mellan Kavelbrohallen och utmed Volvoparkeringen, på Norra Aspelundsvägen vid slakteriet och Skaraborgsgatan upp mot IP.

Upphandling

- Det här är de vägarna vi börjar upphandla för nu, men det finns planer på ytterligare två, säger Daniel Lindh.

- Den ena gång- och cykelvägen planeras på Havstenavägen förbi skolan bland annat. Men här måste gatukontoret samarbeta med både skolan och Skövdebostäder. Skövdebostäder ska ju bygga på området och skolan kan komma att bygga ut framöver vilket gör att sträckningen av en framtida gång- och cykelväg påverkas.

En annan sträcka som diskuteras är en led mellan Hasslum och Trädgårdsstaden.

Säker led

- Det är för att ordna en säker gång- och cykelled för de barn som ska börja på den nybyggda skolan i Trädgårdsstaden. Barnen i Hasslum kommer tillhöra det skolområdet. Också i det här fallet dröjer planerna eftersom det är många markägare på sträckan som kommunen måste förhandla med.

Renovering

Det finns också planer på att renovera vissa av de befintliga gång- och cykelvägarna, men i vilken ordning vågar inte Daniel Lindh säga just nu.

- Men det är klart att det är en hel del vägar där det ska läggas ny asfalt.

Till våren hoppas kommunen kunna fastställa planen för Skövde som en framtida cykelstad.

- Planen har varit ute på remiss och ska justeras innan politikerna kan ta ställning till den. Den blir sedan ett underlag för hur gång- och cykelvägarna ska prioriteras i framtiden.

  • Viktoria Pappila