14 feb 2018 18:32

14 feb 2018 19:35

Svevia ska kartlägga arsenik och cyanid

SKÖVDE: Grundvattnet är förorenat

Svevia har fått ett föreläggande av Miljönämnden att undersöka föroreningar av arsenik och cyanid vid den gamla saltladan. Nämnden hade tidigare förelagt företaget om andra provtagningar, men backar på det.

I oktober 2016 undersökte ett företag marken på och vid fastigheten Väghyveln 1, vid 26:an i Hasslum, där Svevia AB har sin verksamhet. Man upptäckte då att det finns stora mängder klorid i marken, särskilt i nära anslutning till saltladan där man under många år har lagrat vägsalt.

Vägverket hade sin verksamhet på området tidigare och det togs senare över av Svevia.

Inga vattenbrunnar

Miljönämnden östra Skaraborg gav förra året Svevia ett föreläggande att man skulle undersöka den exakta kloridförekomsten på den egna och angränsande fastigheter. Även riskutredning och bedömning av åtgärdsbehov skulle genomföras enligt föreläggandet.

Svevia ansåg inte att det fanns någon anledning att göra undersökningarna eftersom det inte finns några vattenbrunnar i området. Företaget som gjorde undersökningen menar dock att all förekomst av grundvatten ska klassas som en naturresurs även om det inte är en reservvattentäkt, berättar Manne Johansson, miljöinspektör, och fortsätter:

Vi anser att man ska ta rätt på det man orsakat.

Förorenat grundvatten

Ärendet överklagades till länsstyrelsen som återförvisade ärendet till Mös då man menade att det inte var tillräckligt preciserat.

Det säger sig ju självt. Provtagningarna skulle ju visa exakt var föroreningarna fanns. Men man får välja sina strider så nu tittar vi på förekomsten av arsenik och cyanid. Vi vet att det finns i området, men inte exakt var det finns.

Grundvattnet i området är förorenat av höga halter och Svevia har föreslagit de nu förelagda åtgärderna.

Manne Johansson menar att kloriden i marken kommer att försvinna av sig själv, spädas ut och till slut hamna i Ösan.

Det handlar om små mängder, men för vatten som inte är dricksvatten har vi i dag inga riktlinjer.

I oktober 2016 undersökte ett företag marken på och vid fastigheten Väghyveln 1, vid 26:an i Hasslum, där Svevia AB har sin verksamhet. Man upptäckte då att det finns stora mängder klorid i marken, särskilt i nära anslutning till saltladan där man under många år har lagrat vägsalt.

Vägverket hade sin verksamhet på området tidigare och det togs senare över av Svevia.

Inga vattenbrunnar

Miljönämnden östra Skaraborg gav förra året Svevia ett föreläggande att man skulle undersöka den exakta kloridförekomsten på den egna och angränsande fastigheter. Även riskutredning och bedömning av åtgärdsbehov skulle genomföras enligt föreläggandet.

Svevia ansåg inte att det fanns någon anledning att göra undersökningarna eftersom det inte finns några vattenbrunnar i området. Företaget som gjorde undersökningen menar dock att all förekomst av grundvatten ska klassas som en naturresurs även om det inte är en reservvattentäkt, berättar Manne Johansson, miljöinspektör, och fortsätter:

Vi anser att man ska ta rätt på det man orsakat.

Förorenat grundvatten

Ärendet överklagades till länsstyrelsen som återförvisade ärendet till Mös då man menade att det inte var tillräckligt preciserat.

Det säger sig ju självt. Provtagningarna skulle ju visa exakt var föroreningarna fanns. Men man får välja sina strider så nu tittar vi på förekomsten av arsenik och cyanid. Vi vet att det finns i området, men inte exakt var det finns.

Grundvattnet i området är förorenat av höga halter och Svevia har föreslagit de nu förelagda åtgärderna.

Manne Johansson menar att kloriden i marken kommer att försvinna av sig själv, spädas ut och till slut hamna i Ösan.

Det handlar om små mängder, men för vatten som inte är dricksvatten har vi i dag inga riktlinjer.

  • Anna Warner