26 feb 2018 20:42

26 feb 2018 21:02

Ja till nytt arrendeavtal

SKÖVDE: Beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna ett nytt arrendeavtal för Skanska för bergstäkten i Billingsryd.
Nu väntar avgörande om brytningstillstånd från i första hand länsstyrelsen.

Inte oväntat blev det en ganska ordentlig debatt på måndagskvällen kommunfullmäktige kring det omtalade arrendeavtalet och således förutstättningen för fortsatt brytning i Billingsryd.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) föredrog det ärende som kom att bli det mest tidskrävande under sammanträdet och lyfte framför allt fram bostadsaspekten.

Fick mothugg

– Det är bostäder som är kärnan i hela den här frågan och det är därför vi har valt den här vägen. Det är för möjligheterna att bygga bostäder som vi vill pröva frågan.

Hon fick flera mothugg, framför allt av Miljöpartiet. Roger Almgren (MP) lyfte fram skrivningen från Föreningen Svenskt Landskapsskydd som granskat området.

– Det visar att arrendatorn bedriver en verksamhet som inte är säker för allmänheten som befinner sig i området, säger Almgren och yrkade på återremittering.

”Vår fulla rätt”

Amanda Nordell (MP) lyfte fram miljöaspekterna.

– Jag hittar inte stöd i miljöbalken att som markägare säga att det här är okej. Vi ska inte släppa fram det här till miljödomstolen, vi ska säga stopp redan här som markägare.

Katarina Jonsson lyfte i sin replik fram att miljöfrågan ska prövas just i en senare instans.

– Enligt kommunallagen har vi vår fulla rätt. Det här är ingen tillståndsprövning, den gör inte vi i det här rummet.

Även Torbjörn Bergman (M) slog tillbaka mot Nordells kritik.

– Hade de som var före oss byggt Skövde som Amanda vill hade staden varit mindre än Stöpen i dag.

Bifall

Elisabeth Gustavsson (MP) menade att det är ett fegt beslut att ge arrendet.

– Katarina säger att hon inte vill ta den lätta vägen. Men det är ju det ni gör när ni låter företag och myndigheter avgöra den här viktiga frågan.

Sist ut var en fåordig Marie Ekman (S).

– Jag yrkar bifall till förslaget. Punkt.

En uttalad punkt som fick avsluta debatten och i den efterföljande voteringen segrade kommunstyrelsens förslag – ett nytt arrendeavtal för Skanska godkänns.

Avtalet förutsätter dock att Skanska står för en ny anslutningsväg och att brytningstillstånd av länsstyrelsen eller högre instanser vid eventuell och troligt överklagande.

Inte oväntat blev det en ganska ordentlig debatt på måndagskvällen kommunfullmäktige kring det omtalade arrendeavtalet och således förutstättningen för fortsatt brytning i Billingsryd.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) föredrog det ärende som kom att bli det mest tidskrävande under sammanträdet och lyfte framför allt fram bostadsaspekten.

Fick mothugg

– Det är bostäder som är kärnan i hela den här frågan och det är därför vi har valt den här vägen. Det är för möjligheterna att bygga bostäder som vi vill pröva frågan.

Hon fick flera mothugg, framför allt av Miljöpartiet. Roger Almgren (MP) lyfte fram skrivningen från Föreningen Svenskt Landskapsskydd som granskat området.

– Det visar att arrendatorn bedriver en verksamhet som inte är säker för allmänheten som befinner sig i området, säger Almgren och yrkade på återremittering.

”Vår fulla rätt”

Amanda Nordell (MP) lyfte fram miljöaspekterna.

– Jag hittar inte stöd i miljöbalken att som markägare säga att det här är okej. Vi ska inte släppa fram det här till miljödomstolen, vi ska säga stopp redan här som markägare.

Katarina Jonsson lyfte i sin replik fram att miljöfrågan ska prövas just i en senare instans.

– Enligt kommunallagen har vi vår fulla rätt. Det här är ingen tillståndsprövning, den gör inte vi i det här rummet.

Även Torbjörn Bergman (M) slog tillbaka mot Nordells kritik.

– Hade de som var före oss byggt Skövde som Amanda vill hade staden varit mindre än Stöpen i dag.

Bifall

Elisabeth Gustavsson (MP) menade att det är ett fegt beslut att ge arrendet.

– Katarina säger att hon inte vill ta den lätta vägen. Men det är ju det ni gör när ni låter företag och myndigheter avgöra den här viktiga frågan.

Sist ut var en fåordig Marie Ekman (S).

– Jag yrkar bifall till förslaget. Punkt.

En uttalad punkt som fick avsluta debatten och i den efterföljande voteringen segrade kommunstyrelsens förslag – ett nytt arrendeavtal för Skanska godkänns.

Avtalet förutsätter dock att Skanska står för en ny anslutningsväg och att brytningstillstånd av länsstyrelsen eller högre instanser vid eventuell och troligt överklagande.