28 feb 2018 14:24

28 feb 2018 14:24

Mötet med ex-ministern

SKÖVDE: "De som bestämmer måste lyssna mycket på oss som är unga"

Jan Björklund (L) gjorde en blixtvisit i Skövde och den tidigare utbildningsministern pratade om ett förstatligande av skolan samt betygsättning från fjärde klass.
– Det finns många utmaningar.

Björklund besökte klassen Hel 02 M4, som är profilerad på matematik, på Helenaskolan. Pratstunden med eleverna rörde bland annat prov, omsättningen av lärare samt betygskriterier. Han gillade skolans initiativ med en nischad klass.

– Det finns en tendens i Sverige att alla ska vara på samma nivå, men kan man gå fortare fram ska man få göra det.

Björklund frågade eleverna om deras val till gymnasiet. De flesta funderar på teknik- eller naturprogram men en elev har valt vård och omsorg.

Ulla-Britt Hagström (L), ordförande hos Skaraborgs sjukhus, som deltog i besöket log brett.

Eleverna uppskattade partiledarbesöket:

– Skönt att få prata med någon som finns högt upp. De som bestämmer måste lyssna mycket på oss som är unga, säger Ella Steen.

Under frågestunden betonade Björklund att 17,5 procent av eleverna i nian var underkända i våras, att det behövs en omdaning av skolan bland annat genom att satsa på lärarnas löner och karriärsmöjligheter.

– Det borde vara mobilfritt, vi vill ha betyg från årskurs fyra och det är helt fel att vilja avskaffa de nationella proven. Vi vill förstatliga skolan, då flera små kommuner har dålig kompetens att bedriva skola.

Björklund är medveten om att några av hans allianskollegor (M och C) inte vill förstatliga skolan:

– Vi tycker olika, det är en av många frågor som väljarna får ta ställning till.

Många erfarna lärare menar att eleverna har tagit över, lärarna har tappat makten. Hur ser du på det?

– De högljudda eleverna ska inte få ta över. Vi måste återerövra en vuxenauktoritet, lärarna måste få de befogenheter som behövs.

Din kommentar till att Liberalerna fick 4,9 procent i den senaste Novusmätningen?

– Vi är inte nöjda, vårt mål är att vi och alliansen ska gå framåt i valet.

Björklund besökte klassen Hel 02 M4, som är profilerad på matematik, på Helenaskolan. Pratstunden med eleverna rörde bland annat prov, omsättningen av lärare samt betygskriterier. Han gillade skolans initiativ med en nischad klass.

– Det finns en tendens i Sverige att alla ska vara på samma nivå, men kan man gå fortare fram ska man få göra det.

Björklund frågade eleverna om deras val till gymnasiet. De flesta funderar på teknik- eller naturprogram men en elev har valt vård och omsorg.

Ulla-Britt Hagström (L), ordförande hos Skaraborgs sjukhus, som deltog i besöket log brett.

Eleverna uppskattade partiledarbesöket:

– Skönt att få prata med någon som finns högt upp. De som bestämmer måste lyssna mycket på oss som är unga, säger Ella Steen.

Under frågestunden betonade Björklund att 17,5 procent av eleverna i nian var underkända i våras, att det behövs en omdaning av skolan bland annat genom att satsa på lärarnas löner och karriärsmöjligheter.

– Det borde vara mobilfritt, vi vill ha betyg från årskurs fyra och det är helt fel att vilja avskaffa de nationella proven. Vi vill förstatliga skolan, då flera små kommuner har dålig kompetens att bedriva skola.

Björklund är medveten om att några av hans allianskollegor (M och C) inte vill förstatliga skolan:

– Vi tycker olika, det är en av många frågor som väljarna får ta ställning till.

Många erfarna lärare menar att eleverna har tagit över, lärarna har tappat makten. Hur ser du på det?

– De högljudda eleverna ska inte få ta över. Vi måste återerövra en vuxenauktoritet, lärarna måste få de befogenheter som behövs.

Din kommentar till att Liberalerna fick 4,9 procent i den senaste Novusmätningen?

– Vi är inte nöjda, vårt mål är att vi och alliansen ska gå framåt i valet.