05 mar 2018 06:00

05 mar 2018 06:00

Skövdebostäder föddes ur allvarlig bostadsbrist

SKÖVDE: Kommunalt bolag firar 75 år

Brist på bostäder för barnfamiljer var orsaken till att Skövdebostäder startade sin verksamhet i början på 1940-talet. Nu fyller det kommunala bostadsbolaget 75 år. Under de åren har mycket hänt och i dag bygger Skövdebostäder mer än aldrig förr.

Den 6 mars 1943 grundades Skövdes kommunala bostadsbolag, Skövdebostäder AB. Anledningen var dåtidens bostadssituation. Vid den tiden var det stor bostadsbrist och det blev barnfamiljerna som fick ta de omoderna och trånga lägenheterna.

– De privata fastighetsägarna ville inte hyra ut sina bästa lägenheter till familjer med många barn på grund av slitaget. Då föddes diskussionen om att starta ett allmännyttigt bostadsbolag i Skövde, berättade bolagets första vd Gustav Lake då Skövdebostäder firade 50 år.

Försöksår

De första åren blev något av försöksår för Skövdebostäder då man byggde små enheter som man nästan genast sålde. Verksamheten drog sedan i gång på allvar 1948 då man planerade ett nytt stort bostadsområde på Östermalm som kallades Lakestan.

Lakestan kom att stå klart 1950, men inte utan strid. Striden handlade om byggnadskvoter och inte förrän Volvo beslutade att bygga ett nytt gjuteri i Skövde och behövde bostäder till sina anställda, sa kommunstyrelsen ja till byggandet.

Att Volvo fick förtur till lägenheter hos Skövdebostäder var något som fortsatte även senare. Kärnsjukhuset och militären fick liknande förturer, fram tills miljonprogrammets hus stod klara.

Efter Lakestan fortsatte byggandet med Billingsluttningen och Eriksdal, följt av Skövdes första höghus som byggdes på Henriksbergsgatan 1961.

Millionprogrammet

Under miljonprogrammet kom sedan flera bostadsområden att byggas. Skövdebostäder räknar Lillegården, Spånvägen och Timmervägen till de områdena, men de blå husen i Södra Ryd är väl det folk mest förknippar med reformen.

De blå husen blev senare ett problem för bolaget som under 80-talet hade över 100 lediga lägenheter i husen och därmed miljoner i förlorade hyror. Det löstes med att bostadsbolaget fick hyra ut bostäderna till annat är lägenheter, så som till Räddningsskolan och vissa kommunala verksamheter.

Under 80-talet byggdes inga stora bostadsområden, men det blev lägenheter på Trängen, två servicehus och en vårdcentral. Bolaget tog också över Aspö gård 1989.

Under 90-talet och början av 2000-talet har Skövdebostäder byggt vid Folkets park, på Billingsluttningen och i de mer centrala delarna av Skövde.

Sålde hus

En stor milstolpe var 2002 när Skövdebostäder sålde 1000 lägenheter, bland annat de blå husen i Södra Ryd.

Men inga byggprojekt har stuckit ut så som dagens. Nu bygger Skövdebostäder fler lägenheter än någonsin, till och med fler än på miljonprogrammets tid.

Aspö, Ekedal och Frostaliden är tre av de större projekten i nutid, men det finns planer på ytterligare bostäder.

I dag har Skövdebostäder omkring 5000 lägenheter en siffra som stiger snabbt.

Den 6 mars 1943 grundades Skövdes kommunala bostadsbolag, Skövdebostäder AB. Anledningen var dåtidens bostadssituation. Vid den tiden var det stor bostadsbrist och det blev barnfamiljerna som fick ta de omoderna och trånga lägenheterna.

– De privata fastighetsägarna ville inte hyra ut sina bästa lägenheter till familjer med många barn på grund av slitaget. Då föddes diskussionen om att starta ett allmännyttigt bostadsbolag i Skövde, berättade bolagets första vd Gustav Lake då Skövdebostäder firade 50 år.

Försöksår

De första åren blev något av försöksår för Skövdebostäder då man byggde små enheter som man nästan genast sålde. Verksamheten drog sedan i gång på allvar 1948 då man planerade ett nytt stort bostadsområde på Östermalm som kallades Lakestan.

Lakestan kom att stå klart 1950, men inte utan strid. Striden handlade om byggnadskvoter och inte förrän Volvo beslutade att bygga ett nytt gjuteri i Skövde och behövde bostäder till sina anställda, sa kommunstyrelsen ja till byggandet.

Att Volvo fick förtur till lägenheter hos Skövdebostäder var något som fortsatte även senare. Kärnsjukhuset och militären fick liknande förturer, fram tills miljonprogrammets hus stod klara.

Efter Lakestan fortsatte byggandet med Billingsluttningen och Eriksdal, följt av Skövdes första höghus som byggdes på Henriksbergsgatan 1961.

Millionprogrammet

Under miljonprogrammet kom sedan flera bostadsområden att byggas. Skövdebostäder räknar Lillegården, Spånvägen och Timmervägen till de områdena, men de blå husen i Södra Ryd är väl det folk mest förknippar med reformen.

De blå husen blev senare ett problem för bolaget som under 80-talet hade över 100 lediga lägenheter i husen och därmed miljoner i förlorade hyror. Det löstes med att bostadsbolaget fick hyra ut bostäderna till annat är lägenheter, så som till Räddningsskolan och vissa kommunala verksamheter.

Under 80-talet byggdes inga stora bostadsområden, men det blev lägenheter på Trängen, två servicehus och en vårdcentral. Bolaget tog också över Aspö gård 1989.

Under 90-talet och början av 2000-talet har Skövdebostäder byggt vid Folkets park, på Billingsluttningen och i de mer centrala delarna av Skövde.

Sålde hus

En stor milstolpe var 2002 när Skövdebostäder sålde 1000 lägenheter, bland annat de blå husen i Södra Ryd.

Men inga byggprojekt har stuckit ut så som dagens. Nu bygger Skövdebostäder fler lägenheter än någonsin, till och med fler än på miljonprogrammets tid.

Aspö, Ekedal och Frostaliden är tre av de större projekten i nutid, men det finns planer på ytterligare bostäder.

I dag har Skövdebostäder omkring 5000 lägenheter en siffra som stiger snabbt.

  • Viktoria Pappila

Milstolpar

• Lakestan 1950

• Billingesluttningen 1954-58

• Eriksdal 1959

• Henriksbergsgatan 1961

• Havstena 1962-64

• Lillegården 1967-69

• Södra Ryd 1970-74

• Trängen 80-talet

• Aspö gård 1989

• Folkets park 1995-96

• Gamla skolan 2002

• 2002 sålde över 1000 lägenheter i Södra Ryd, Storegården och Eriksdal.

• Skövdes högsta hus vid Boulognersjön 2006

• Aspö, Ekedal och Frostaliden 2018

Källa: Skövdebostäder