12 mar 2018 16:02

13 mar 2018 06:44

Farlig gren sågades ned

SKÖVDE: En av pilarna vid Livets brunn utgjorde en säkerhetsrisk

En stor gren på en av pilarna vid Livets brunn hade knäckts och risken var stor att den skulle falla ned.

I förra veckan upptäcktes att en av pilarna vid Livet brunn på Hertig Johans torg fått en större spricka, troligen på grund av tung snö, och den ena grenen lutade ordentligt.

Ett område kring trädet spärrades av för att ingen skulle komma till skada och under måndagen fanns arborister på plats för att kapa av en av huvudgrenarna.

Eliminera skaderisken

Pilträdet som uppskattningsvis är från 1960-talet är angripet av svamp och röta. De båda pilträden ska tas ned i samband med ombyggnationen av torget men tanken var att de skulle få stå så länge som möjligt.

Det är uppskattade träd och jag har förstått vid möten att folk vurmar om träden. Det är alltid svårt att ta ned uppskattade träd, säger stadsträdgårdsmästare Evalena Öman och tillägger:

Nu vill vi eliminera den största skaderisken sen får arboristerna göra en bedömning om det som står kvar håller.

Inledningsvis togs den stora gren som knäckts ned.

Vi behöll en mindre del för centralvikten men trädet är svampangripet, säger Bjarki Waage från Trädakuten som tillsammans med Brynjar Ragnarsson genomförde arbetet.

När torget renoveras ska en kärrek ersätta de två pilträden och runt torget ska det planteras tio korstörnen.

I förra veckan upptäcktes att en av pilarna vid Livet brunn på Hertig Johans torg fått en större spricka, troligen på grund av tung snö, och den ena grenen lutade ordentligt.

Ett område kring trädet spärrades av för att ingen skulle komma till skada och under måndagen fanns arborister på plats för att kapa av en av huvudgrenarna.

Eliminera skaderisken

Pilträdet som uppskattningsvis är från 1960-talet är angripet av svamp och röta. De båda pilträden ska tas ned i samband med ombyggnationen av torget men tanken var att de skulle få stå så länge som möjligt.

Det är uppskattade träd och jag har förstått vid möten att folk vurmar om träden. Det är alltid svårt att ta ned uppskattade träd, säger stadsträdgårdsmästare Evalena Öman och tillägger:

Nu vill vi eliminera den största skaderisken sen får arboristerna göra en bedömning om det som står kvar håller.

Inledningsvis togs den stora gren som knäckts ned.

Vi behöll en mindre del för centralvikten men trädet är svampangripet, säger Bjarki Waage från Trädakuten som tillsammans med Brynjar Ragnarsson genomförde arbetet.

När torget renoveras ska en kärrek ersätta de två pilträden och runt torget ska det planteras tio korstörnen.

  • Anneli Malm