12 mar 2018 09:52

12 mar 2018 09:52

Plusgymnasiet vill starta nytt program

SKÖVDE

Plusgymnasiet AB har ansökt hos Skolinspektion om en utökning av Plusgymnasiet Skövdes verksamhet med ett nytt program.

Utökningen avser programmet Handel och administration från och med läsåret 2019/2020.

Plusgymnasiet Skövde bedriver i dag fristående gymnasieutbildningar inom programmen Barn och fritid, Hotell och turism, Hantverk samt Vård och omsorg.

Ansökan avser plats för 16 elever från läsår 1 och med fullt utbyggd verksamhet plats för totalt 48 elever. Skolinspektionen har nu begärt in yttrande från Skövde kommun om hur Plusgymnasiets utökning påverkar skolväsendet i kommunen och hur befolkningsunderlaget ser ut när det gäller 16-åringar i Skövde kommun de kommande fem åren.

Utökningen avser programmet Handel och administration från och med läsåret 2019/2020.

Plusgymnasiet Skövde bedriver i dag fristående gymnasieutbildningar inom programmen Barn och fritid, Hotell och turism, Hantverk samt Vård och omsorg.

Ansökan avser plats för 16 elever från läsår 1 och med fullt utbyggd verksamhet plats för totalt 48 elever. Skolinspektionen har nu begärt in yttrande från Skövde kommun om hur Plusgymnasiets utökning påverkar skolväsendet i kommunen och hur befolkningsunderlaget ser ut när det gäller 16-åringar i Skövde kommun de kommande fem åren.