13 mar 2018 16:37

13 mar 2018 16:37

Hans Eldblom (SD) lämnar uppdrag i nämnd

SKÖVDE

Hans Eldblom, (SD), ledamot i barn- och utbildningsnämnden, bun, har avsagt sig sitt uppdrag i nämnden.
Anledningen är tidsbrist.

– Jag läser på högskolan och det kräver väldigt mycket. Tidigare läste jag på kandidatnivå, men nu har jag gått vidare till avancerad nivå, säger Hans Eldblom.

– Om jag ska representera ett parti så vill jag att de ska känna att jag lägger det högt på prioriteringslistan.

– Jag läser på högskolan och det kräver väldigt mycket. Tidigare läste jag på kandidatnivå, men nu har jag gått vidare till avancerad nivå, säger Hans Eldblom.

– Om jag ska representera ett parti så vill jag att de ska känna att jag lägger det högt på prioriteringslistan.