13 mar 2018 13:40

13 mar 2018 13:40

Mobil-app ska ge bättre arbetsmiljö

SKÖVDE: Högskolan och Volvo GTO i samarbete

Forskare vid Högskolan i Skövde har tillsammans med operatörer vid Volvo Group Trucks Operations utvecklat en mobil-app som kan bidra till bättre arbetsmiljö och jämnare arbetsfördelning.

Det är inom forskningsprojektet Young Operator 2020 (You2) som forskare har utvecklat ny IT-teknik med en tillhörande mobil-app som ska kunna användas av operatörer i produktionen.

Syftet är att med hjälp av appen samla in stor mängder av information från datakällor i produktionen och med teknikens hjälp jämna ut arbetsbördan inom arbetslaget och skapa högre flexibilitet.

Forskarna ser den nya tekniken som en möjlighet att skapa en bättre arbetsmiljö som kan attrahera fler unga människor in i operatörsyrket.

– Det vi har gjort i det här projektet är att ta fram tre olika IT-lösningar, berättar Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde.

– Det rör sig om datainsamling, optimering och användargränssnitt. Det vi använder lösningarna till är att samla in stora mängder data från olika datakällor i produktionen. Den information som vi samlar in använder vi sedan för att optimera arbetsflödet, säger hon i ett pressmeddelande.

Operatörer från Volvo GTO har medverkat i arbetet med att designa mobil-appen vars utformning är AI-baserad (Artificiell intelligens)

– För oss är det viktigt att sätta framtidens operatör i fokus och skapa förutsättningar att jobba med rätt saker. Nyttan vi ser med ett beslutsstödsystem är en jämnare arbetsbelastning och en bättre möjlighet att kunna planera sin dag. Genom detta projekt vill vi fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och följa den teknikutveckling som sker i samhället, säger Michael Bremert, projektledare vid Volvo GTO.

Det är inom forskningsprojektet Young Operator 2020 (You2) som forskare har utvecklat ny IT-teknik med en tillhörande mobil-app som ska kunna användas av operatörer i produktionen.

Syftet är att med hjälp av appen samla in stor mängder av information från datakällor i produktionen och med teknikens hjälp jämna ut arbetsbördan inom arbetslaget och skapa högre flexibilitet.

Forskarna ser den nya tekniken som en möjlighet att skapa en bättre arbetsmiljö som kan attrahera fler unga människor in i operatörsyrket.

– Det vi har gjort i det här projektet är att ta fram tre olika IT-lösningar, berättar Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde.

– Det rör sig om datainsamling, optimering och användargränssnitt. Det vi använder lösningarna till är att samla in stora mängder data från olika datakällor i produktionen. Den information som vi samlar in använder vi sedan för att optimera arbetsflödet, säger hon i ett pressmeddelande.

Operatörer från Volvo GTO har medverkat i arbetet med att designa mobil-appen vars utformning är AI-baserad (Artificiell intelligens)

– För oss är det viktigt att sätta framtidens operatör i fokus och skapa förutsättningar att jobba med rätt saker. Nyttan vi ser med ett beslutsstödsystem är en jämnare arbetsbelastning och en bättre möjlighet att kunna planera sin dag. Genom detta projekt vill vi fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och följa den teknikutveckling som sker i samhället, säger Michael Bremert, projektledare vid Volvo GTO.

  • Thomas Hagström