26 mar 2018 12:29

26 mar 2018 14:35

Moderaterna vill förbjuda tiggeri i Skövde

(UPPDATERAD) Moderaterna i Skövde föreslår ett kommunalt förbud mot tiggeri.
– Vi tror att medborgarna vill att vi tar tag i den här frågan, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget är en del av Moderaterna i Skövdes kommande trygghetspolitiska handlingsprogram för nästa mandatperiod.

Partiet har på riksnivån bjudit in regeringen till samtal om ett nationellt förbud och i väntan på det väljer nu alltså Moderaterna i Skövde att nu lyfta fram frågan.

Andra kommuner som har försökt driva igenom frågan har fått nej av förvaltningsrätten och framöver väntar avgörande i kammarrätten.

– Vi kommer naturligtvis att följa hur det går där. Om det blir ett ja till ett generellt förbud så får vi ju mandat att driva den frågan här, säger Katarina Jonsson.

Om det blir ett nej är förslaget att ha lokala zoner i Skövde där tiggeri är förbjudet, i första hand i centrum och handelsområdena.

– I så fall vill vi pröva frågan utifrån de här lokala zonerna, säger Jonsson.

Flyttar man inte bara problemet till andra områden då?

– De zonerna har mest trafik och ger mest effekt vid ett förbud. Sen är det så att inget problem löses ju svart eller vitt. Men många gånger är det ju så att ett försvårande en viss betydelse i en utveckling.

Partiet skriver om sitt förslag att det faktum att "utsatta människor utnyttjas av människohandlare gör att partiet känner sig tvunget att agera".

Hjälper man dem genom ett förbud?

– Förbudet gör det ju som sagt svårare, eller i alla fall inte underlätta, att det här ska få fortsätta, säger Jonsson och fortsätter:

– Men det är inte svart eller vitt. Det är klart att ett förbud inte hjälper människorna men om man tillåter tiggeri så har man ju underlättat för att det ska fortsätta och vi tycker att man ska använda de olika möjligheter man har att försvåra. Vi måste markera att vi inte tycker det är okej.

Partiet skriver också att inga fall av människohandel har avslöjats i Skövde.

Vad talar för att det finns eller kommer finnas här?

– Om vi inte försvårar så vet vi ju inte när det kommer till Skövde heller. Storstadsproblemen sprider ut sig, vi har ju inte haft tiggeri förut i Skövde heller. Då måste man markera och ta i frågan på något vis.

Förslaget är en del av Moderaterna i Skövdes kommande trygghetspolitiska handlingsprogram för nästa mandatperiod.

Partiet har på riksnivån bjudit in regeringen till samtal om ett nationellt förbud och i väntan på det väljer nu alltså Moderaterna i Skövde att nu lyfta fram frågan.

Andra kommuner som har försökt driva igenom frågan har fått nej av förvaltningsrätten och framöver väntar avgörande i kammarrätten.

– Vi kommer naturligtvis att följa hur det går där. Om det blir ett ja till ett generellt förbud så får vi ju mandat att driva den frågan här, säger Katarina Jonsson.

Om det blir ett nej är förslaget att ha lokala zoner i Skövde där tiggeri är förbjudet, i första hand i centrum och handelsområdena.

– I så fall vill vi pröva frågan utifrån de här lokala zonerna, säger Jonsson.

Flyttar man inte bara problemet till andra områden då?

– De zonerna har mest trafik och ger mest effekt vid ett förbud. Sen är det så att inget problem löses ju svart eller vitt. Men många gånger är det ju så att ett försvårande en viss betydelse i en utveckling.

Partiet skriver om sitt förslag att det faktum att "utsatta människor utnyttjas av människohandlare gör att partiet känner sig tvunget att agera".

Hjälper man dem genom ett förbud?

– Förbudet gör det ju som sagt svårare, eller i alla fall inte underlätta, att det här ska få fortsätta, säger Jonsson och fortsätter:

– Men det är inte svart eller vitt. Det är klart att ett förbud inte hjälper människorna men om man tillåter tiggeri så har man ju underlättat för att det ska fortsätta och vi tycker att man ska använda de olika möjligheter man har att försvåra. Vi måste markera att vi inte tycker det är okej.

Partiet skriver också att inga fall av människohandel har avslöjats i Skövde.

Vad talar för att det finns eller kommer finnas här?

– Om vi inte försvårar så vet vi ju inte när det kommer till Skövde heller. Storstadsproblemen sprider ut sig, vi har ju inte haft tiggeri förut i Skövde heller. Då måste man markera och ta i frågan på något vis.