16 apr 2018 13:42

16 apr 2018 13:42

Badstopp efter Skövdes succé

SKÖVDE: Jönköpings kommun vill inte bygga nytt äventyrsbad

Ett av Jönköpings kommunalråd har förklarat för SVT att om ett nytt badhus skulle byggas kommer det inte innehålla ett äventyrsbad. En anledning skulle vara konkurrensen med Skövde.

Att det finns en konkurrens mellan äventyrsbaden i Sverige blev tydligt när kommunalrådet Peter Jutterström (M) i Jönköping diskuterade framtiden för stadens idrottsanläggningar med SVT Nyheter Jönköping.

Vill inte satsa

Bland annat berättade kommunalrådet om möjligheterna för ett nytt badhus.

Men Jutterström betonade att man inte vill satsa på ett nytt äventyrsbad då många redan väljer att åka till Arenabadet i Skövde samt att ett nytt äventyrsbad ska växa fram i Motala.

– Det betyder inte att vi inte ska ha någon rutschkana i Jönköping, men det betyder att vi inte kommer satsa stort på äventyrsdelen i alla fall, sade Jutterström till SVT.

I Jönköping finns i dagsläget Rosenlundsbadet som har renoveringsbehov, därför förs diskussioner om ett nytt bad.

Per Karlsson, arenachef i Skövde, konstaterar att det är bra för Skövdes del om det inte byggs nytt i Jönköping.

– Det är väl positivt rent krasst, för då är det fortfarande så att vi har Jönköping som en stor marknad och ingen konkurrens från just Jönköping.

Han betonar att många besökare kommer från staden.

– Vi har en ganska stor andel av våra kunder från det hållet, framför allt på lov. Förra sommaren var 17 procent av besökarna från Jönköping.

Att det finns en konkurrens mellan äventyrsbaden i Sverige blev tydligt när kommunalrådet Peter Jutterström (M) i Jönköping diskuterade framtiden för stadens idrottsanläggningar med SVT Nyheter Jönköping.

Vill inte satsa

Bland annat berättade kommunalrådet om möjligheterna för ett nytt badhus.

Men Jutterström betonade att man inte vill satsa på ett nytt äventyrsbad då många redan väljer att åka till Arenabadet i Skövde samt att ett nytt äventyrsbad ska växa fram i Motala.

– Det betyder inte att vi inte ska ha någon rutschkana i Jönköping, men det betyder att vi inte kommer satsa stort på äventyrsdelen i alla fall, sade Jutterström till SVT.

I Jönköping finns i dagsläget Rosenlundsbadet som har renoveringsbehov, därför förs diskussioner om ett nytt bad.

Per Karlsson, arenachef i Skövde, konstaterar att det är bra för Skövdes del om det inte byggs nytt i Jönköping.

– Det är väl positivt rent krasst, för då är det fortfarande så att vi har Jönköping som en stor marknad och ingen konkurrens från just Jönköping.

Han betonar att många besökare kommer från staden.

– Vi har en ganska stor andel av våra kunder från det hållet, framför allt på lov. Förra sommaren var 17 procent av besökarna från Jönköping.

  • Joacim F Kaiberger