16 apr 2018 06:00

16 apr 2018 06:00

Positiva till att ta emot konstarvet

SKÖVDE: Förutsättningar ska ses över

Kommunstyrelsen är positiv till att ta emot arvet från konstnären Christine Waller. Men först ska förutsättningarna ses över.

– Vi har gett uppdrag till konstchefen och vår stadsjurist att föra samtalen vidare. Vi är otroligt stolta över att konstnärinnan har valt att vilja donera sina kvarlåtenskaper till Skövde kommun, konsthallen och museet, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Positiv vilja

I beslutet står att kommunstyrelsen är initialt positiv till viljeinriktningen att ta emot arvet men att de för närvarande inte tar slutlig ställning i frågan.

– Vi är positiva till det men ska vi kunna ta emot det måste man ha förutsättningar att kunna ta emot det på ett värdigt sätt. Det handlar om utrymme, har vi lokaler som är tillräckliga och kan vi husera det. Krävs det en stiftelse? Det är ganska komplicerade frågor när det är ett större arv och när det ställs förväntningar på hur man ska hantera gåvan.

Stort arv

Konstnären Christine Waller, från Vara önskar i sitt testamente att Skövde Konsthall och Skövde Konstmuseum ärver henne. Hon vill att kommunen behåller minst fem verk av henne och eventuellt några andra verk från hennes konstsamling.

Eventuella tillgångar önskar donatorn att de säljer och att kvarlåtenskapen används för att förvalta hennes verk och samling på bästa sätt. Enligt bouppteckningen uppgår kvarlåtenskapen till runt 6,5 miljoner kronor. Huvuddelen finns i värdepapper samt delägande i två fastigheter. Konstsamlingen består av ett stort antal verk.

– Vi behöver titta på vad det handlar om och se att vi kan ta hand om detta på bästa sätt och att vi har möjligheter att lyfta henne som konstnärinna och hennes konstverk på allra bästa sätt. Vi vill kunna ta ansvar utifrån donationens viljeriktning och önskan, säger kultur- och fritidschefen Katarina Strömgren Sandh.

Lägga upp arbetet

Bland annat ska de se om de se över försäljning av värdepapper, förvaltning av försäljningsintäkterna och hur mycket konstverk det handlar om. De ska även göra en värdering på plats.

– Vi ska sätta oss ned i veckan, jag, juristen och konstchefen och lägga upp arbetet för hur vi ska ta oss an de här delarna. Det är en fantastisk gåva, en jättehärlig tanke och vi är superstolta över att få den här förmånen och ansvaret.

Förhoppningen är att underlagen är klara till sommaren och sedan ska kommunstyrelsen fatta det slutgiltiga beslutet.

– Vi har gett uppdrag till konstchefen och vår stadsjurist att föra samtalen vidare. Vi är otroligt stolta över att konstnärinnan har valt att vilja donera sina kvarlåtenskaper till Skövde kommun, konsthallen och museet, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Positiv vilja

I beslutet står att kommunstyrelsen är initialt positiv till viljeinriktningen att ta emot arvet men att de för närvarande inte tar slutlig ställning i frågan.

– Vi är positiva till det men ska vi kunna ta emot det måste man ha förutsättningar att kunna ta emot det på ett värdigt sätt. Det handlar om utrymme, har vi lokaler som är tillräckliga och kan vi husera det. Krävs det en stiftelse? Det är ganska komplicerade frågor när det är ett större arv och när det ställs förväntningar på hur man ska hantera gåvan.

Stort arv

Konstnären Christine Waller, från Vara önskar i sitt testamente att Skövde Konsthall och Skövde Konstmuseum ärver henne. Hon vill att kommunen behåller minst fem verk av henne och eventuellt några andra verk från hennes konstsamling.

Eventuella tillgångar önskar donatorn att de säljer och att kvarlåtenskapen används för att förvalta hennes verk och samling på bästa sätt. Enligt bouppteckningen uppgår kvarlåtenskapen till runt 6,5 miljoner kronor. Huvuddelen finns i värdepapper samt delägande i två fastigheter. Konstsamlingen består av ett stort antal verk.

– Vi behöver titta på vad det handlar om och se att vi kan ta hand om detta på bästa sätt och att vi har möjligheter att lyfta henne som konstnärinna och hennes konstverk på allra bästa sätt. Vi vill kunna ta ansvar utifrån donationens viljeriktning och önskan, säger kultur- och fritidschefen Katarina Strömgren Sandh.

Lägga upp arbetet

Bland annat ska de se om de se över försäljning av värdepapper, förvaltning av försäljningsintäkterna och hur mycket konstverk det handlar om. De ska även göra en värdering på plats.

– Vi ska sätta oss ned i veckan, jag, juristen och konstchefen och lägga upp arbetet för hur vi ska ta oss an de här delarna. Det är en fantastisk gåva, en jättehärlig tanke och vi är superstolta över att få den här förmånen och ansvaret.

Förhoppningen är att underlagen är klara till sommaren och sedan ska kommunstyrelsen fatta det slutgiltiga beslutet.

  • Anneli Malm