16 apr 2018 21:30

16 apr 2018 21:30

Stöd för efterlevande efter suicid

SKÖVDE: Riksförbundet Spes vill starta i Skövde

Riksförbundet Spes, Suicid prevention och efterlevandes stöd, vill starta upp en lokalavdelning i Skövde. Ett 20-tal personer deltog vid informationsmötet som förbundets Marcus Eriksson höll.

Riksförbundet Spes, suicid prevention och efterlevandes stöd arbetar med att ge stöd till människor som mist någon genom självmord. En av metoderna är att ordna träffar och samtalsgrupper för efterlevande där de kan berätta om sina erfarenheter. Spes har även en telefonjour där medlemmar som själva mist någon genom suicid svarar.

Bilda lokalavdelning

Förbundet har kansli i Stockholm och bedriver verksamhet i hela landet. Nu hoppas de även på att en lokalavdelning ska bildas i Skövde under året. Till måndagens informationsmöte hos samarbetspartnern Sensus kom ett 20-tal personer för att lyssna till Marcus Eriksson, ungdomsansvarig i Spes, samt Thomas Lövgren, en av dem som arbetar ideellt inom förbundet.

– Samtalsträffar är ett sätt för efterlevande att kunna träffas och tala om olika frågor. För dem som mist någon genom suicid är frågorna ganska liknande, alla vet varför man är där, säger Marcus Eriksson. Det är viktigt att tala om detta och inte låta det bli tabu. Spes är unika i landet med det här stödet för efterlevande.

Drabbar efterlevande

Enligt riksförbundet är det cirka 1 500 personer som tar sitt liv per år. Den traumatiska händelsen drabbar även minst tio anhöriga eller andra närstående. Spes arbetar även med att sprida kunskap och opinionsbildning.

– Man kan nästan kalla det för ett folkhälsoproblem, konstaterar Thomas Lövgren. Psykisk ohälsa syns inte på utsidan av en person, de kan hamna i en akut situation där de inte hittar en annan utväg än självmord.

Riksförbundet Spes, suicid prevention och efterlevandes stöd arbetar med att ge stöd till människor som mist någon genom självmord. En av metoderna är att ordna träffar och samtalsgrupper för efterlevande där de kan berätta om sina erfarenheter. Spes har även en telefonjour där medlemmar som själva mist någon genom suicid svarar.

Bilda lokalavdelning

Förbundet har kansli i Stockholm och bedriver verksamhet i hela landet. Nu hoppas de även på att en lokalavdelning ska bildas i Skövde under året. Till måndagens informationsmöte hos samarbetspartnern Sensus kom ett 20-tal personer för att lyssna till Marcus Eriksson, ungdomsansvarig i Spes, samt Thomas Lövgren, en av dem som arbetar ideellt inom förbundet.

– Samtalsträffar är ett sätt för efterlevande att kunna träffas och tala om olika frågor. För dem som mist någon genom suicid är frågorna ganska liknande, alla vet varför man är där, säger Marcus Eriksson. Det är viktigt att tala om detta och inte låta det bli tabu. Spes är unika i landet med det här stödet för efterlevande.

Drabbar efterlevande

Enligt riksförbundet är det cirka 1 500 personer som tar sitt liv per år. Den traumatiska händelsen drabbar även minst tio anhöriga eller andra närstående. Spes arbetar även med att sprida kunskap och opinionsbildning.

– Man kan nästan kalla det för ett folkhälsoproblem, konstaterar Thomas Lövgren. Psykisk ohälsa syns inte på utsidan av en person, de kan hamna i en akut situation där de inte hittar en annan utväg än självmord.