16 apr 2018 14:10

16 apr 2018 14:10

Vinst går till pensioner

SKÖVDE: Gammalt beslut står fast

Det kommunägda bostadsföretaget Skövdebostäder kommer, som enda kommunala bolag i Skövde, att fortsätta betala ut vinstandelar från företaget till sina anställda. Ett beslut som ifrågasattes redan i fjol, men som är så gammalt att ingen tänker riva upp det - varken kommunledningen eller Skövdebostäders styrelse.

Varje månad betalar Skövdebostäder ut en del av vinsten till sina anställda i form av pensionsförsäkringar. Något som i fjol ifrågasattes av bland andra kommunalrådet Katarina Jonsson (M) i en intervju med tidningen Skaraborgsbygden.

Styrelsens sak

– Frågan var uppe till diskussion i kommunledningen i fjol och vi konstaterade att det inte är förenligt med hur man borde arbeta, men beslutet är taget och det är i så fall upp till bolagets styrelse göra en förändring, säger hon nu till SLA.

Men någon sådan förändring finns inte uppe till diskussion just nu i Skövdebostäder. Det säger Bernt Mårtensson (M) ordförande i styrelsen.

– Så länge jag har suttit i styrelsen har frågan inte tagits upp av någon.

Tänker du ta upp den?

– Det känns inte som någonting jag skulle prioritera. Jag anser inte det finns någon anledning till riva upp ett beslut efter mer än 20 år.

Varför inte?

– Det vore en mycket stor uppgift att ändra ett lönesystem som funnits i företaget så länge. Vinstandelarna har blivit en del av den totala lönebilden och det finns ingen anledning riva upp allt.

Så om inte styrelsen tar upp frågan kommer beslutet att stå fast tillsvidare eftersom kommunledningen valt att inte gå vidare och kräva någon förändring.

Inga krav

– Vi har inte ställt några sådana krav, säger Katarina Jonsson som menar att det vore en helt annan sak om det vore i dag.

– Nu skulle aldrig ett sådant beslut gå igenom i fullmäktige.

Varje månad betalar Skövdebostäder ut en del av vinsten till sina anställda i form av pensionsförsäkringar. Något som i fjol ifrågasattes av bland andra kommunalrådet Katarina Jonsson (M) i en intervju med tidningen Skaraborgsbygden.

Styrelsens sak

– Frågan var uppe till diskussion i kommunledningen i fjol och vi konstaterade att det inte är förenligt med hur man borde arbeta, men beslutet är taget och det är i så fall upp till bolagets styrelse göra en förändring, säger hon nu till SLA.

Men någon sådan förändring finns inte uppe till diskussion just nu i Skövdebostäder. Det säger Bernt Mårtensson (M) ordförande i styrelsen.

– Så länge jag har suttit i styrelsen har frågan inte tagits upp av någon.

Tänker du ta upp den?

– Det känns inte som någonting jag skulle prioritera. Jag anser inte det finns någon anledning till riva upp ett beslut efter mer än 20 år.

Varför inte?

– Det vore en mycket stor uppgift att ändra ett lönesystem som funnits i företaget så länge. Vinstandelarna har blivit en del av den totala lönebilden och det finns ingen anledning riva upp allt.

Så om inte styrelsen tar upp frågan kommer beslutet att stå fast tillsvidare eftersom kommunledningen valt att inte gå vidare och kräva någon förändring.

Inga krav

– Vi har inte ställt några sådana krav, säger Katarina Jonsson som menar att det vore en helt annan sak om det vore i dag.

– Nu skulle aldrig ett sådant beslut gå igenom i fullmäktige.

  • Viktoria Pappila