17 apr 2018 06:00

17 apr 2018 06:00

Hållbara investeringar för minskade utsläpp

MILJÖ

Elva byggprojekt i Skövde för närmare 1,8 miljarder kronor har finansierats genom Kommuninvests gröna lån för minskade koldioxidutsläpp.

Det visar det kommunala låneinstitutets årliga ”Green Bonds Impact Report” som beskriver miljöeffekterna av de investeringsprojekt i landet som finansierats genom så kallade gröna lån eller gröna obligationer.

Kommuninvests rapport visar att de cirka 150 investeringsprojekt som kommunsektorn finansierar med gröna lån årligen bidrar till närmare 515 000 ton i minskade eller undvikta koldioxidutsläpp.

Enligt låneinstitutet motsvarar det utsläpp från cirka 350 000 bilar med en körsträcka om 1 200 mil per år.

Flera av de projekt som finansierats med gröna lån från Kommuninvest återfinns i Skövde, med bland annat Skövdebostäders tre senaste byggprojekt vid Aspö, Ekedal och Frostaliden som samtliga har haft ett medvetet miljö- och hållbarjetstänk från start.

Även flera av kommunens senaste byggnationer inom förskolan och skolan återfinns bland de hållbara investeringar som anses bidra till minskade co2-utsläpp.

Det visar det kommunala låneinstitutets årliga ”Green Bonds Impact Report” som beskriver miljöeffekterna av de investeringsprojekt i landet som finansierats genom så kallade gröna lån eller gröna obligationer.

Kommuninvests rapport visar att de cirka 150 investeringsprojekt som kommunsektorn finansierar med gröna lån årligen bidrar till närmare 515 000 ton i minskade eller undvikta koldioxidutsläpp.

Enligt låneinstitutet motsvarar det utsläpp från cirka 350 000 bilar med en körsträcka om 1 200 mil per år.

Flera av de projekt som finansierats med gröna lån från Kommuninvest återfinns i Skövde, med bland annat Skövdebostäders tre senaste byggprojekt vid Aspö, Ekedal och Frostaliden som samtliga har haft ett medvetet miljö- och hållbarjetstänk från start.

Även flera av kommunens senaste byggnationer inom förskolan och skolan återfinns bland de hållbara investeringar som anses bidra till minskade co2-utsläpp.

Gröna investeringar

Billingskolan etapp 1 och etapp 2

Bissgårdens och Claesborgs förskolor

Tidans förskola

Trädgårdsstadens skola

Ekedals förskola

Aspö Ekologi (AB Skövdebostäder)

Ekedal (AB Skövdebostäder)

Frostaliden (AB Skövdebostäder)

Block 4 – Bioeldat kraftvärmeverk (Skövde Värmeverk AB)