25 apr 2018 11:23

25 apr 2018 11:24

Skolan ska mattemäta

SKÖVDE: Matematikkunskaper i grundskolan

Nu ska grundskoleeleverna i Skövde få sina matematikkunskaper mätta.
– Lärarna i grundskoleklasserna ska få ett nytt verktyg för att mäta hur goda kunskaper eleverna har och därmed få en bättre uppfattning om var resurserna ska sättas in”, säger Orvar Eriksson (C) ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

Från och med nästa år kommer eleverna i årskurs 1-9 mätas i utifrån ett nytt bedömningsmaterial utformat av skolverket och Nationellt center för matematik. Anledningen till att man börjar mäta matematikkunskaperna är att det blir allt viktigare med matematiska kunskaper inom många områden i arbetslivet och att skolan måste hänga med i samhällsutvecklingen.

Stödja eleverna

– Det är viktigt att veta på vilken nivå varje enskild elev ligger på för att kunna stödja dem. Det kommer bli tydligt med det här bedömningsmaterialet. Om eleverna får stöd tidigt får de inte så stora problem längre fram under sin skoltid.

Resurser

– Det handlar inte om att döma ut de elever som har svårt för matematik, utan att rektorerna får svart på vitt var resurserna behöver sättas in för att hjälpa elever, säger Orvar Eriksson.

Kommer ni sätta in nya resurser?

– Vilka resurser vi prata om är inte bestämt. Nu har vi beslutat att mäta kunskaperna och sedan får vi ta ställning till vad som behöver göras.

– Det handlar om två mätningar per år. Nu ska bedömningsmaterialet det rullas ut på skolorna och vi hoppas det kan vara färdigt för att börja mätningarna redan nästa år.

Från och med nästa år kommer eleverna i årskurs 1-9 mätas i utifrån ett nytt bedömningsmaterial utformat av skolverket och Nationellt center för matematik. Anledningen till att man börjar mäta matematikkunskaperna är att det blir allt viktigare med matematiska kunskaper inom många områden i arbetslivet och att skolan måste hänga med i samhällsutvecklingen.

Stödja eleverna

– Det är viktigt att veta på vilken nivå varje enskild elev ligger på för att kunna stödja dem. Det kommer bli tydligt med det här bedömningsmaterialet. Om eleverna får stöd tidigt får de inte så stora problem längre fram under sin skoltid.

Resurser

– Det handlar inte om att döma ut de elever som har svårt för matematik, utan att rektorerna får svart på vitt var resurserna behöver sättas in för att hjälpa elever, säger Orvar Eriksson.

Kommer ni sätta in nya resurser?

– Vilka resurser vi prata om är inte bestämt. Nu har vi beslutat att mäta kunskaperna och sedan får vi ta ställning till vad som behöver göras.

– Det handlar om två mätningar per år. Nu ska bedömningsmaterialet det rullas ut på skolorna och vi hoppas det kan vara färdigt för att börja mätningarna redan nästa år.

  • Viktoria Pappila